Kompetanseheving i eldreomsorgen

Skeiv kunnskap tilby et eget kompetansehevingstilbud for virksomheter og faggrupper innenfor eldreomsorgen – for søknadsbehandlere, sykehjem, dagsenter eller hjemmehjelpstjenester i Oslo kommune.

De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal, ifølge verdighetsgarantien, legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og et så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov (Verdighetsgarantien §2).

Men hva innebærer det i praksis – også for de som avviker fra normene? Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende og lhbt-sensitiv eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg, uavhengig av kjønn, seksualitet, hudfarge og etnisk bakgrunn?

Forskning viser at de fleste som jobber i eldreomsorgen gjerne vil bidra til en inkluderende og likeverdig eldreomsorg, men at de føler seg usikre på hva det innebærer i praksis.

Tilbudet er gratis og inkluderer samtaler med ledelsen i forkant og etterkant av workshopen.

Ta kontakt med skeivkunnskap@frioa.no for mer informasjon eller bestilling av workshops.

I Skeiv kunnskaps kompetansehevingsworkshop inngår:

  • Ny Kunnskap:
  • Skoleringsfilm om aldring som skeiv og utfordringer i møte med eldreomsorgen
  • Forelesning om aldring , levekår, kjønn og seksualitet
  • Refleksjonsøvelser og case i jobber med øvelser og case for å øke bevisstheten rundt egen yrkespraksis
  • Metodehefte
  • Skriftlig ressurshefte med tips og råd om hvordan man kan jobbe systematisk med å integrere inkluderende praksis i virksomhetens alle nivå, litteraturtips og øvelser og case spesielt utarbeidet for eldreomsorgen.
  • Ønsker du å jobbe mer i dybden? Vi skreddersyr også opplegg med flere workshops som pågår over en lengre periode der vi jobber prosessorientert.

Tilbudet er gratis og inkluderer samtaler med ledelsen i forkant og etterkant av workshopen.

Ta kontakt med skeivkunnskap@frioa.no for mer informasjon eller bestilling av workshops.

X
X