1. Hjem
  2. Skeiv kunnskap
  3. Skeiv kunnskap – ressurser
  4. Undervisning om seksualitet og grensesetting

Skeiv kunnskap har vært med på å utvikle et gratis undervisningsopplegg om seksualitet, samtykke og grensesetting for elever på ungdomsskolen og videregående.

I Osloskolen skal opplæring i seksualitet og grensesetting tilbys på både ungdomstrinn og i videregående skole. Temaet skal inngå som et tillegg til seksualundervisningen på  ungdomstrinnene. I videregående opplæring vil temaet få en tydeligere plass fra høsten 2020, i forbindelse med innføring av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og nye læreplaner.

Undervisningsopplegget Seksualitet og grensesetting  er utviklet av Osloskolen i samarbeid med fagmiljøene i Sex og samfunn, oss i Skeiv kunnskap, Skeiv Ungdom, Rosa kompetanse og Helseetaten i Oslo kommune.

Uundervisningsopplegget har som mål å skape sterkere bevissthet og dialog om kjønn, kjønnsroller, kropp, identitet, seksualitet og rus, samt grensesetting og samtykke knyttet til disse temaene og har blitt utviklet i samråd med elever i målgruppen, faglærere og helsesykepleiere.

Skeiv kunnskap har vært med på å utvikle et gratis undervisningsopplegg om seksualitet, samtykke og grensesetting for elever på ungdomsskolen og videregående.

Veileder for lærere. 12 caser og øvelser om seksualitet og grensesetting. 

Powerpoint presentasjon du som lærer kan bruke  med veilederhefte.

Veileder for lærere med 12 caser og øvelser om seksualitet og grensesetting. 

Powerpoint presentasjon du som lærer kan bruke med veilederhefte.

I Osloskolen skal opplæring i seksualitet og grensesetting tilbys på både ungdomstrinn og i videregående skole. Temaet skal inngå som et tillegg til seksualundervisningen på  ungdomstrinnene. I videregående opplæring vil temaet få en tydeligere plass fra høsten 2020, i forbindelse med innføring av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og nye læreplaner.

Undervisningsopplegget Seksualitet og grensesetting  er utviklet av Osloskolen i samarbeid med fagmiljøene i Sex og samfunn, oss i Skeiv kunnskap, Skeiv Ungdom, Rosa kompetanse og Helseetaten i Oslo kommune.

Undervisningsopplegget har som mål å skape sterkere bevissthet og dialog om kjønn, kjønnsroller, kropp, identitet, seksualitet og rus, samt grensesetting og samtykke knyttet til disse temaene og har blitt utviklet i samråd med elever i målgruppen, faglærere og helsesykepleiere.