VEIER TIL INKLUDERENDE
ELDREOMSORG

Skeive perspektiv

Av: JANNE BROMSETH

Bestill boken!
(100 kroner)

Send oss en e-post -> skeivkunnskap@friosloviken.no, oppgi navn, organisasjonsnummer hvis det er organisasjon, og adresse. Og mailadresse for elektronisk faktura. 

Eller last den ned her!

Eldre lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) har rett til god og inkluderende eldreomsorg på sine eldre dager.  

Mye tyder på at ansatte i helse- og omsorgstjenestene trenger økt kompetanse om eldre skeive personers liv og historie for å kunne gi nettopp god og inkluderende eldreomsorg.

Derfor har vi laget denne boken og resursen «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv»

Målet er å bidra med  kunnskap om  normer, kjønn og seksualitet, kunnskap om aldringsvilkår for eldre lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner. I tillegg gir boken tilgang til praksisnære refleksjonsoppgaver, tips og råd for inkluderende og normbevisste møter i eldreomsorgen.

Ønsker du å lære mer om aldringsvilkår for eldre lesbiske, homofile, bifile, trans og interkjønnspersoner? Fagboken «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv». retter seg mot deg som ansatt i eldreomsorgen. 

Eldre lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) har rett til god og inkluderende eldreomsorg på sine eldre dager.  

Boken bidrar med kunnskap om  normer, kjønn og seksualitet, kunnskap om aldringsvilkår for eldre lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner. I tillegg gir boken tilgang til praksisnære refleksjonsoppgaver, tips og råd for inkluderende og normbevisste møter i eldreomsorgen.

Bestill boken!
(100 kroner)

Send oss en e-post -> skeivkunnskap@friosloviken.no oppgi navn, organisasjonsnummer hvis det er organisasjon, og adresse. Og mailadresse for elektronisk faktura. 

Eller last den ned her!

Utgivelsen «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv» av Janne Bromseth er et samarbeid mellom Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus, Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

X
X