Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

Veileder for aktivitetsgruppene

Denne veilederen er ment som et verktøy for å finne informasjon om helt praktiske og mer overordna saker som angår forholdet mellom FRI Oslo Akershus og aktivitetsgruppene.

Du som leser dette er kjernefrivillig, enten i en aktivitetetsgruppe, aktivitet eller i styret til FRI OA. Uansett hvilken rolle du har jobber vi for et felles mål, nemlig at det skal være trygt, fint og ikke minst gøy å være skeiv i Oslo og Akershus.

Det gjør vi gjennom å spre kunnskap til kommunalt ansatte, gjennom politisk påvirkning for at politikere skal se viktigheten av arbeidet vi gjør, gjennom å arrangere Norges største pride og parade, og ikke minst gjennom alle de hundrevis av arrangementer som foregår i organisasjonen gjennom aktitivitetsgruppene i løpet av året. Dette er holdningsskapende og holdningsendrende arbeid i praksis.

Trygge arenaer

Arrangementene i aktivitetsgruppene er og skal være trygge møteplasser for folk i vår målgruppe. Enten det folk ønsker er å møte andre som bryter normene for kjønn og/eller seksualitet på et trygt sted bare for å snakke og spille spill, synge i kor, spille i korps, gå turer eller jogge to ganger i uka finnes det muligheter i FRI.

Frivillige i aktivitetsgruppene skaper disse møteplassene på egne premisser, og FRI er en paraply som kan koordinere, bistå med oppgaver som er vanskelig å få til frivillig, og med å skape politisk støtte til aktivitetene. Slike møteplasser spiller nemlig en stor rolle i manges liv, og er en viktig del av arbeidet til FRI, fordi vi i fellesskap skaper aktivitet som bedrer vår helse og folks forutsetning til å leve gode liv.

Verktøy for frivillighet

Denne veilederen er ment som et verktøy der aktivitetsgruppene og styremedlemmer kan finne informasjon om helt praktiske og mer overordna saker som angår forholdet mellom FRI Oslo Akershus og de enkelte aktivitetsgruppene. Målet er at det skal være nyttig å slå opp i denne veilederen hvis man lurer på noe, både for folk som har vært med lenge og for folk som nettopp er valgt inn i et styre eller starter opp en ny aktivitet.  Med en slik veileder håper vi at vi kan jobbe godt med organisasjonens kultur og skape et stort VI der vi ser hverandre, vårt felles mål og for å ha en plattform som vi alle kan stå på.

Innhold

På disse sidene har vi samlet informasjon som kan være nyttig for dere som styrer en aktivitetsgruppe, deg som er ny i et styre, eller dere som har startet en aktivitetsgruppe. Her er informasjon om kommunikasjon og promotering, hvordan vi kommuniserer internt, nyttige tips for å sikre personvern for medlemmer i gruppene, økonomistyring og tips til nyttige maler.

Bruk menyen over for å navigere og finne det du leter etter.

Ta kontakt med kontoret på e-post: oslo@frioa.no hvis du lurer på noe du ikke finner svar på her!

Engasjer deg!

  • Bli frivillig i våre aktivitetsgrupper! Les mer!
  • Regnbuetelefonen: Få ringevenn – bli ringevenn. Les mer!

Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.