Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

 

Hva mener FRI, og hvordan påvirke det?

FRI er en demokratisk organisasjon. Organisasjonens verdier, prinsipper og politiske meninger bestemmes av medlemmene gjennom valgte representanter.

 

FRI er en demokratisk organisasjon, der medlemmene bestemmer hva organisasjonen mener gjennom demokratiske prosesser. Flertallet bestemmer hva som er organisasjonens meninger, prioriterte arbeidsområder og verdier.

Hva vi mener noe om er avhengig av hva medlemmene er opptatt av. Det er for eksempel politikk som angår skeive i skolen, eldreomsorgen, i møte med helsevesenet, familiepolitikk, internasjonale spørsmål og menneskerettigheter.

Styrende dokumenter

Hva FRI mener er vedtatt i hovedsak i to dokumenter, som begge vedtas på landsmøtet som avholdes annethvert år.

FRI vedtar politikk på landsmøtet, som avholdes annethvert år (de neste er i 2018, 2020, 2022). Til landsmøtet velges delegater for hvert fylkeslag. Antall delegater beregnes ut fra medlemmer i fylkeslagene. FRI OA er det største laget, og hadde 14 delegater til landsmøtet i 2016.

Vedtektene til FRI finner du her: www.foreningenfri.no/artikler/om-oss/vedtekter. De kan endres på landsmøtet.

FRI OA deltar på FRIs landsmøte med delegater som velges av medlemmene. Alle medlemmer i FRI OA inviteres til delegatmøtet. Alle medlemmer har stemmerett, og alle medlemmer kan stille til valg som delegat. Den valgte delegasjonen har 3-4 forberedelsesmøter i forkant av landsmøtet for å komme med innspill til sakene på møtet og forsøker å komme til enighet om hva de skal stemme. I FRI OA har vi ikke tradisjon for å binde opp delegatene, som vil si at hver enkelt kan stemme uavhengig av delegasjonen dersom delegasjonen ikke blir enige.

 

Hva FRI Oslo og Akershus mener og gjør

FRI OA er et fylkeslag under FRI. Fylkeslaget følger politikken som er vedtatt på landsmøtet, men prioriterer egne saker å arbeide med gjennom året. Dette gjøres i arbeidsprogrammet, som vedtas på årsmøtet. Arbeidsprogrammet bestemmer hva styret og kontoret i FRI OA skal arbeide med i løpet av året, og er et politisk dokument fordi det bestemmer hva som skal prioriteres. Alle medlemmer i FRI OA har stemmerett og forslagsrett til årsmøtet i FRI OA, og kan møte opp for å påvirke og komme med forslag til det.

På årsmøtet legges det også fram en årsmelding for fylkeslaget. Aktivitetsgruppenes årsmeldinger er del av det, og må derfor sendes inn til styret i FRI OA i forkant.

Retningslinjene for hvordan FRI er organisert er bestemt i vedtektene. Vedtektene til FRI OA finner du her. De kan endres på årsmøtet til FRI OA: www.frioa.no/fri-oslo-akershus/omfrioa/vedtekter/ .

 

Engasjer deg!

  • Bli frivillig i våre aktivitetsgrupper! Les mer!
  • Regnbuetelefonen: Få ringevenn – bli ringevenn. Les mer!

Støtt oss med din grasrotandel!

Stå opp for frivilligheten - stå opp for et samfunn med plass til alle!

Oppfordringstekst – Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.