Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

Kommunikasjon med presse og politikere

Ett ansikt utad i møte med politikere og presse

Aktivitetsgrupper står fritt til å søke midler av kommunen eller andre støtteordninger. De står også fritt til å ta kontakt med presse for å få oppmerksomhet rundt egne arrangement. For å koordinere mellom gruppene er det ønskelig at slik kommunikasjon meldes til styret eller kontoret i FRI OA. På samme måte er det naturlig at styret tar kontakt med den relevante gruppen dersom de får pressehenvendelser om noe som angår en aktivitetsgruppe.

Presse – ett ansikt utad

Dersom din aktivitetsgruppe blir kontaktet av presse, eller dere selv ønsker å ta kontakt med presse for å få dekning av deres saker eller et arrangement, ønsker vi at dere informerer leder i FRI OA. Det samme gjelder kronikker eller andre meningsytringer. Kontoret kan bistå med å skrive og sende ut pressemeldinger dersom det er ønskelig. Organisasjonens ledelse skal også alltid ha dialog med gruppene hvis vi uttaler oss om saker som berører gruppenes felt eller interesser.

Grunnen til det er i hovedsak at vi ønsker oversikt over hvilke presseutspill organisasjonen har i løpet av året, og å få muligheten til å koordinere det. 

Vi ønsker at gruppene selv er ansiktet utad på gruppene, men på overordnet er organisasjonens regionale leder fylkeslagets ansikt og talsperson, på nasjonale og internasjonale saker er hovedregelen at leder av FRI sentralt er sakens og organisasjonens ansikt utad.

Det er fordi FRI ofte har en vedtatt holdning til saker av politisk karakter, og dette har skjedd gjennom demokratiske prosesser. Leder sentralt og fylkeslagsleder er demokratisk valgt til å fronte disse.

 

Politisk kontakt

FRI OA arbeider mye med å få politisk støtte til våre saker. Dette arbeidet innebærer å synliggjøre det vi gjør, arbeide for økonomisk støtte til våre aktiviteter – inkludert aktivitetsgruppene.

Dersom dere har kontakt med politikere eller det offentlige i forbindelse med aktivitetsgruppas arbeid ber vi om at dere informerer leder i FRI OA om det. Dette er i hovedsak for å koordinere, og sørge for at vi ikke gjør parallelt arbeid eller til og med motarbeider hverandre. Vi må som organisasjon ha en felles politisk kontakt der ansvaret for å prioritere politisk kontakt ligger hos organisasjonens ledelse (leder og politisk nestleder i FRI OA eller FRI sentralt).

Hovedregelen er:
1. Politisk kontakt på nasjonalt nivå skjer gjennom FRI sentralt.
2. Politisk kontakt på lokalt og regionalt nivå skjer gjennom fylkeslaget, altså FRI OA.

Unntak for denne regelen avtales med leder av FRI OA.

 

Engasjer deg!

  • Bli frivillig i våre aktivitetsgrupper! Les mer!
  • Regnbuetelefonen: Få ringevenn – bli ringevenn. Les mer!

Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.