Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

Krisehåndtering og beredskapsplan

Hva vi gjør hvis vi skulle havne i en krisesituasjon

Arrangementer i FRIs aktivitetsgrupper er positive og hyggelige opplevelser for de som er med, men kriser og ulykker kan oppstå også her. Å ha en plan for krisehåndtering handler om å være forberedt dersom noe skulle skje. Det kan være ulykker, alvorlig sykdom, død, brann, vold eller kriser andre steder i landet som også angår oss.

Beredskapsplan for FRI

Det er utarbeidet en beredskapsplan for krisehåndtering i FRI, som har til hensikt å redusere omfanget av og sannsynligheten for alvorlige kriser, og skape trygghet blant involverte dersom noe faktisk skjer. Den gjelder hele organisasjonen, inkludert FRI OA og aktivitetsgruppene. Dersom du ønsker innsikt i den, ta kontakt med Hans(at)frioa.no.

Hva aktivitetsgruppene må forholde seg til

Her er de punktene som er viktigst for aktivitetsgruppene:

  • Dersom det er fare for liv og helse, er det første du gjør selvfølgelig å ringe nødnumrene og gjøre ditt for å avhjelpe situasjonen.
  • I følge beredskapsplanen skal leder i FRI OA kontaktes med en gang dersom noe skjer i en aktivitetsgruppe. Leder, som kjenner beredskapsplanen godt, vil vurdere omfanget og ta ansvar for at planen følges. Det innebærer å koordinere kontakt med pårørende, eventuell presse og andre i organisasjonen i samarbeid med dere i aktivitetsgruppa. Er du i tvil om det er «alvorlig nok» til at det skal meldes fra om – gjør det. Ta heller en telefon for mye dersom du er usikker! Leder tar vurderingen på om det skal iverksettes noen tiltak i organisasjonen.
  • Meld fra til leder på 92800215 umiddelbart, ikke bruk epost ved slike tilfeller.
  • Aktivitetsgrupper som ikke har et eget organisasjonsnummer er omfattet av forsikring gjennom FRI OA på arrangementer i regi av aktivitetsgruppa. For at det skal bli dekket av denne forsikringen må det være meldt til leder i FRI OA.
  • Eventuelle pressehenvendelser om hendelsen tas av leder i FRI OA eller leder i FRI sentralt, avhengig av omfanget.
  • I samarbeid med leder utarbeides det en ekstern- og intern varslingsplan etter behov.
  • Er du i kontakt med en person i personlig krise kan det være nyttige tips i denne veiledningen som inneholder tips til hva du kan gjøre og hvem du kan henvise videre til.

 

Engasjer deg!

  • Bli frivillig i våre aktivitetsgrupper! Les mer!
  • Regnbuetelefonen: Få ringevenn – bli ringevenn. Les mer!

Støtt oss med din grasrotandel!

Stå opp for frivilligheten - stå opp for et samfunn med plass til alle!

Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.