Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

Økonomi

Her finner du informasjon om økonomien til FRI OA og aktivitetsgruppene, og om hvordan man kan søke midler til aktivitet fra FRI OA eller andre steder.

Styret og kontoret i FRI arbeider opp mot offentlige instanser, som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å få midler til å drive med våre aktiviteter. I tillegg får FRI OA en andel av medlemskontingenten for medlemmer som tilhører vårt fylkeslag.

Av disse midlene går en del til aktivitetsgruppene. Derfor er det nyttig for styret og kontoret å vite noe om hva midlene går til, og hvilke effekter de har. Det kan hjelpe oss å argumentere for hvorfor for eksempel Oslo kommune burde bevilge midler til aktiviteter i FRI.

Støtte til aktiviteter i FRI

Det budsjetteres hvert år en pott til aktivitetsgruppene. Av disse midlene kan aktivitetsgruppene søke om midler fra FRI – mange gjør det allerede. For å få midler må man sende søknad til styret, som behandler søknaden og vurderer den ut fra hvor mye midler som er til rådighet og hvor mange som søker om midler til tiltak. Hovedregelen er at vi vil gjerne støtte alt – men noen ganger må vi prioritere.

Aktivitetsgruppene kan motta støtte til forskjellige typer formål. Noen aktivitetsgrupper søker for eksempel om støtte til leie av treningslokale gjennom hele året, mens andre søker om midler til en jubileumsmiddag eller felles utflukt til et museum.

Gjennomsiktighet og tydelige rutiner er avgjørende for FRIs omdømme. Gode økonomirutiner letter arbeidet i laget, og enkle regler for håndtering av økonomien gjør at flere kan delta i dette arbeidet.

Retningslinjer for å få støtte fra FRI

 1.       Gruppa må ha levert siste årsrapport og avholdt årsmøte
 2.       Det må være en aktivitet som kommer hele gruppa til gode (åpent for alle medlemmene i gruppa, og for andre som er interesserte – potensielt nye medlemmer)
 3.       FRI har som mål å være en inkluderende organisasjon, og aktiviteten må være tilgjengelig for alle i målgruppa, så langt det lar seg gjøre
 4.       Vi støtter ikke innkjøp av alkohol eller lønn til enkeltpersoner
 5.       Tillitsvalgte i gruppa må være medlemmer i FRI
 6.       Vi kan ikke støtte tiltak som går mot formålet til FRI og politikken organisasjonen har vedtatt

 

 

Søknad om støtte fra FRI

For at vi skal kunne vurdere søknaden er det noen ting vi må vite:

       Hva skal midlene gå til?

       Beskrivelse av tiltaket:

 • Hva skal dere gjøre? (Hvem, hva, hvorfor og når?)
 • Hvordan bidrar din aktivitet/gruppe for å bedre helse og vilkår for målgruppa?
 • Hvordan kan dere bidra til å verve medlemmer?

       Bakgrunnsinformasjon:

 • Mottar dere støtte fra andre? (dette må komme frem i det totale budsjettet)
 • Har dere mottatt støtte fra FRI tidligere?
 • Samarbeider dere med andre aktører om tiltaket?

 

 

 

Engasjer deg!

 • Bli frivillig i våre aktivitetsgrupper! Les mer!
 • Regnbuetelefonen: Få ringevenn – bli ringevenn. Les mer!

Støtt oss med din grasrotandel!

Stå opp for frivilligheten - stå opp for et samfunn med plass til alle!

Oppfordringstekst – Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.