Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

Organisasjonskart FRI

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Landsmøtet i FRI

Landsmøtet (LM) er FRIs høyeste organ og består av valgte delegater fra fylkeslagene (som velges i egne medlemsmøter) + landsstyret. Landsmøtet arrangeres hvert andre år.

Landsmøtet har to komiteer knyttet til seg: Valgkomité og Kontrollkomité.

På landsmøtet kan medlemmene (valgte delegater) endre politikken og de styrende dokumentene til FRI, og bestemme hva organisasjonen skal jobbe med fremover. På landsmøtet kommer ca 100 delegater fra hele landet. Hvert av fylkeslagene får tildelt antall delegater på bakgrunn av medlemstall. Delegatene fra hvert fylkeslag til LM velges på separate medlemsmøter som betalende medlemmer i laget blir innkalt til.

Landsstyret i FRI (LS)

LS består av alle fylkeslagsledere, 4 direktevalgte til landsstyret, leder og nestledere. Landsstyret møtes minimum 3 ganger pr år.

Landsstyret har ansvar for at organisasjonen følger de føringene som er gitt av landsmøtet.

 

Sentralstyret (SES)

FRIs sentralstyre består av leder, nestledere og fem sentralstyremedlemmer.

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten etter de styrende dokumenter vedtatt av landsstyret. Sentralstyret er også ansvarlig for utadrettet virksomhet mellom landsstyremøtene.

 

Nasjonale utvalg i FRI

LM, LS eller SES kan også nedsette forskjellige arbeidsutvalg som skal jobbe med spesifikke saker.

 

Sekretariatet

FRI har et sekretariat som pleier organisasjonen på landsbasis. Sekretariatet har kontor i Oslo. Det består av den frikjøpte valgte lederen, sekretariatsleder, medlemssekretær og kommunikasjonsrådgiver.

I tillegg er det tilknyttet flere prosjekter til FRIs nasjonale sekretariat; Rosa Kompetanse, Internasjonal avdeling og et prosjekt på kjønnsmangfold.

Fylkeslag i FRI
Generelt om fylkeslagene - FRI der du er

Fylkeslagene er FRI der du bor. Fylkeslagene organiserer den lokale aktiviteten rundt om i landet. Se foreningenfri.no for informasjon om fylkeslagene rundt forbi. Scroll lenger ned på denne siden for å se organiseringen til oss i FRI Oslo og Akershus.

Fylkeslagene jobber i tillegg politisk, deltar i lokale debatter om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet og er arrangørene bak de aller fleste pride-festivalene i Norge.

Organisasjonskart lokalt

Organisasjonskart for fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA)
Årsmøtet i FRI Oslo og Akershus
Det er medlemmene i FRI Oslo og Akershus som utgjør årsmøtet i fylkeslaget. Årsmøtet arrangeres normalt sett i januar eller februar. FRI OA har per 2017 om lag 1500 medlemmer. Se FRI OAs vedtekter for utfyllende informasjon om årsmøtet.
Styret i FRI OA
Styret i FRI OA skal følge opp arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styret i FRI OA møtes månedlig.
Fylkessekretariat FRI OA og prosjekt Skeiv kunnskap
FRI Oslo og Akershus har kontor i Oslo. Den valgte fylkeslagslederen er frikjøpt. Se ansattsidene for oppdatert informasjon om ansatte på OA-kontoret og prosjekt Skeiv kunnskap, som er knyttet til fylkeslaget.
Oslo Pride - Norges viktigste pride

Oslo Pride er FRI Oslo og Akershus´ største arrangement. Festivalen vår planlegges og gjennomføres av hundrevis av frivillige og har ingen ansatte. Oslo Pride har et eget styre, en daglig ledelse og en rekke fagsjefer. Les mer på www.oslopride.no.

 

Grupper og aktiviteter i FRI Oslo og Akershus:

Det eksisterer en rekke grupper og aktiviteter i FRI Oslo og Akershus. Noen av gruppene har egne styrer, mens andre er mer løst organisert av nøkkelpersoner. Gruppene arrangerer om lag 900 arrangement (per 2017) i året til sammen. Se egen side for oversikt over alle våre skeive aktiviteter og grupper i Oslo og Akershus – og bli med!

Engasjer deg!

  • Bli frivillig i våre aktivitetsgrupper! Les mer!
  • Regnbuetelefonen: Få ringevenn – bli ringevenn. Les mer!

Støtt oss med din grasrotandel!

Stå opp for frivilligheten - stå opp for et samfunn med plass til alle!

Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.