Skeiv kunnskap for et inkluderende arbeidsliv

Alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. For å hindre diskriminering er det viktig å jobbe forebyggende ved å kartlegge behov og ha gode rutiner for å håndtere utfordringer på hver enkelt arbeidsplass.

I samarbeid med Utviklings- og kompetanseetaten har Skeiv kunnskap utviklet workshop for HR-forum, deltatt med undervisning i Ny HR-hverdag, og laget nettkurset “Normer, kjønn og seksualitet” på KS-læring.

Vi tilbyr kurs om inkluderende arbeidsliv, med spesielt fokus på normer, kjønns- og seksualitetsmangfold. Kursene våre tar utgangspunkt i kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksualitet som diskrimineringsgrunnlag, men ser disse også i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag som er beskyttet under diskrimineringsloven.

  Bestill Skeiv kunnskap!

  Vil du bestille Skeiv kunnskap til din arbeidsplass? Eller har du spørsmål?

  I våre kurs spør vi:

  • Hvordan jobber virksomheten din aktivt for å ivareta en mangfoldig gruppe ansatte, samt sikre et godt og trygt arbeidsmiljø?
  • Hvordan jobber virksomheten din aktivt for å sikre likeverdige tjenester?

  Vi tilbyr:

  • Halvdagskurs (3 t.)
  • Heldagskurs
  • Prossesskurs/kvalitetsmerke for hele arbeidsplassen
  • Kortere foredrag

  Bestill Skeiv kunnskap!

  Vil du bestille Skeiv kunnskap til din skole? Eller har du spørsmål?

  X
  X