Skeiv kunnskap i eldreomsorgen

Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og god personsentrert omsorg?

Pilotprosjekt: Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke

Skeiv kunnskap videreutvikler kurstilbudet og tilbyr fra høsten 2020 et kvalitetsmerke for primærhelsetjenesten i Oslo kommune!

Film om eldre skeives leve- og aldringsvilkår

I samarbeid med Kirkens bymisjon og Zacapa film er vi med å lage en 30 minutters skoleringsfilm om eldre skeives leve- og aldringsvilkår.

VEIER TIL INKLUDERENDE ELDREOMSORG

Nettressurs: Skeive og demens 

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

X
X