1. Hjem
  2. Skeiv kunnskap
  3. Skeiv kunnskap i helsesektoren
  4. Film om eldre skeives leve- og aldringsvilkår

Film om eldre skeives leve- og aldringsvilkår

I samarbeid med Kirkens bymisjon og Zacapa film fikk FRI Oslo Viken 700.000 NOK til å lage en 30 minutters skoleringsfilm om eldre skeives leve- og aldringsvilkår. Filmen, som er første i sitt slag i Norge, skal brukes til kompetanseheving av ansatte i eldreomsorgen og vil gjøres gratis tilgjengelig for alle interesserte.

Zacapa film har fulgt 4 skeive mellom 70 og 80 år og intervjuet dem om deres liv, om å være skeiv og gå alderdommen i møte. Filmen var planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2020, men på grunn av Korona-krisa kommer den i løpet av høsten. Følg med!