Skeiv kunnskap i eldreomsorgen

Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og god personsentrert omsorg?

Skeiv kunnskap tilbyr kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet for ansatte i eldreomsorgen i Oslo kommune. Målet er å skape god personsentrert omsorg som ivaretar de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet og skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

 

Tilbudet er gratis og inkluderer samtaler med ledelsen i forkant og etterkant av workshopen.

Ta kontakt med skeivkunnskap@frioa.no for mer informasjon eller bestilling av workshops.

«Burde være obligatorisk for alle i hjemmetjenesten og psykisk helse.»

«Viktig tema!»

– Kursdeltakere, hjemmetjenesten i Oslo

Flertallet av eldre skeive – lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) – lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser at eldre skeive har lavere tillit til helsevesenet enn gjennomsnittet, utsetter å ta kontakt for å få nødvendig helsehjelp, og kvier seg for å være åpne i møte med helsepersonell.

De fleste som jobber i eldreomsorgen ønsker å gi likeverdige tjenester – men har for lite kunnskap om hvordan. For å kunne gi god personsentrert eldreomsorg til alle må ansatte i helse- og omsorgstjenestene ha kompetanse om et mangfold av livløpserfaringer.

«Fint med refleksjoner rundt temaet og absolutt lærerikt.»

– Kursdeltakere, hjemmetjenesten i Oslo

Vi tilbyr ulike kombinasjoner av forelesning og workshops

Halvdagsworkshop (3 timer)
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold, og normer
 • Aldringsnormer
 • Skeives leve- aldringsvilkår
 • Undervisningsfilm – Gen Silent (25min)
 • Refleksjonsoppgave
 • Tips og råd for inkluderende språk og praksis
Heldagsworkshop (7 timer)
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold, og normer
 • Aldringsnormer
 • Skeives leve- aldringsvilkår
 • Undervisningsfilm – Gen Silent (25min)
 • Refleksjonsoppgave
 • Caseoppgave/rollespill
 • Tips og råd for inkluderende språk og praksis
Prosessorientert kurs/kvalitetsmerke (8,5 timer over 12 uker)

Ønsker du å jobbe mer i dybden? Vi tilbyr også et prosessorientert kurs med skolering av ledelse, ansatte og felles prosess rundt langsiktige endringsstrategier og mål. Ut fra ny kunnskap og refleksjon rundt egen praksis jobber vi med å analysere egen virksomhet og utforme en langsiktig handlingsplan i fellesskap. Les mer her.

Forelesning (1-2 timer)
 • Kjønns- og seksualitetsmangfold, og normer
 • Aldringsnormer
 • Skeives leve- aldringsivilkår

Vi kan tilpasse innhold i forelesning etter behov.

Skreddersydd opplegg til din arbeidsplass

I tillegg til forelesninger kan  vi også skreddersyr andre typer opplegg, som for eksempel filmvisning – ta kontakt for en samtale!

Tilbudet er gratis og inkluderer samtaler med ledelsen i forkant og etterkant av workshopen.

Ta kontakt med skeivkunnskap@frioa.no for mer informasjon eller bestilling av workshops.

«Veldig bra kurs!»

«Kjempe lærerikt og fint!»

– Kursdeltakere, Ambulerende rehabiliteringsteam i Oslo

X
X