Om lesbiske kvinner og transkvinner: Å jobbe for transrettigheter, bruke ordet skeiv eller arbeide med synlighet for de av oss som er bi eller pan, kaster ikke lesbenes (eller homsenes) kamp over bord. Frykten for at så skal skje har på ingen måte grunnlag i noen virkelighet vi kjenner.


Av Brita Brekke, leder i fylkeslaget FRI Oslo og Akershus.

Vi har 25 aktivitetsgrupper i FRI Oslo og Akershus. Seks av disse er av og for lesber og andre skeive damer. Her har vi grupper for unge og eldre lesber, og grupper som samler damer på dagtid eller kveldstid. Vi har grupper som tar imot helt nyutsprungne lesber, og vi har grupper som samler mer etablerte lesber.

Fra denne synsvinkelen blir det derfor på grensen til absurd å lese om protestene under London Pride, der en gruppe aktivister demonstrerte med slagord om at “transaktivisme utsletter lesbiske”.

Vi ser også at enkelte stemmer i Norge setter lesbiske og transkvinner opp mot hverandre. Dette er en falsk motsetning som ikke speiler vår virkelighet. Lesbene er på ingen måte glemt: I FRI Oslo og Akershus (FRI OA) har vi Fore Norway, Golden Ladies, Late Bloomer Ladies, LAW – Lesbians After Work, LeDa – Lesber i Dagslys og Lesbisk Turlag.


Nei til underlivssjekk før deltakelse

Lesbegruppene er i aller høyeste grad til stede i vår skeive organisasjon. Og det eksisterer ingen ambisjoner om å ta fra noens identitet som lesbiske. Men, vi ønsker selvsagt at de lesbiske gruppene våre skal oppleves som inkluderende for transkvinner som er lesbiske og for alle bifile kvinner som ønsker å være del av kvinnefellesskapet i dem. Det er ikke, og skal selvfølgelig ikke være, krav om underlivssjekk for kvinner før en kan ta del i samholdet som tilbys i gruppene. Det ville vært absurd.

En transkvinne skal være velkommen på treff i lesbegruppene våre: Hvis en person har kjempet seg gjennom livet som mann, og endelig er på vei ut i det som den kvinnen hun er – og i tillegg kjenner at vedkommende er lesbisk – ja, da må vedkommende bli tatt på alvor. Transkvinner er kvinner, og lesbiske transkvinner er lesbiske.

For de av oss som har opplevd trøbbel med å komme ut som lesbiske, homofile eller bifile, kan en forstå at prosessen med å springe ut som trans kan være enda mer utfordrende. Og det blir i alle fall ikke lettere av at noen føler at rettighetene som vi arbeider for i FRI (eller i det skeive miljøet over dammen eller andre steder) kaster lesbene over bord. Det er absurd, og ikke tilfelle.


Kvinnefellesskap er fortsatt viktig

Behovet for trygge møteplasser er, har alltid vært og vil alltid være sentralt for oss skeive. Og det er nok nettopp derfor de lesbiske gruppene i FRI OA er flere enn gruppene for homofile menn. Vi er stolte av det varierte tilbudet som eksisterer i FRI, og mener det er bra at så mange damer har tatt ansvar for å lage tilbud de ønsker seg sjøl.

Den lesbiske identiteten skal vi aldri ta fra noen. Men at lesbisk rommer mer enn før, det skal vi heller ikke ta fra dem det gjelder.

I alle tilfeller er kanskje ikke lesbegruppene våre de treffpunktene en lesbisk transkvinne oppsøker aller først på sin vei. Felleskap i arrangement som T-kafe med FRI for transpersoner, eller lignende, oppleves kanskje mer relevant per tid for de av oss det gjelder.

Og så har vi en gruppe i FRI OA for kvinner, trans* og interpersoner: Sjekk ut WISH Oslo, hvor medlemmene møtes for å leke sammen helt på sine egne premisser. Ja, og så har vi VisiBIe, for alle folk under bi/pan-paraplyen som kan like mer enn ett kjønn, enten på en romantisk og/eller seksuell måte.


Om noe blir vanskelig – bli kjent med hverandre!

Det var kort om gruppene i FRI OA som kvinner og lesbiske kan delta på. Og naturligvis finner kvinner av alle kjønn også veien til de andre blandede kultur- og idrettstilbudene som eksisterer hos oss. Om noe blir vanskelig i dette møtet anbefaler vi å snakke godt sammen, bli kjent med hverandre som mennesker og å hjelpe hverandre videre. Sammen.

Å jobbe for rettigheter for transpersoner, bruke ordet skeiv eller arbeide med synlighet for de av oss som er bi eller pan, kaster ikke lesbenes (eller homsenes) kamp over bord. Frykten for at så skal skje har på ingen måte grunnlag i noen virkelighet vi kjenner – heldigvis.

Signert:
Brita Brekke, leder i fylkeslaget FRI Oslo og Akershus.

Sjekk ut alle arrangement i FRI OA-kalenderen