Bildetekst - styret i FRI Oslo og Viken:

I bildet – bakre rekke fra venstre: Lars Kristian Selbekk, Veslemøy Myrstad, Olav Persson Ranes, Jan Elisabeth Lindvik,  Gunn Eva Næss og Dakota C. Frøyseth. I bildet – foran: Amir Hashani.

Innfelt i bildet, fra venstre: Thea Røkke Kjeldsen, Rana Issa, Trym Fjeldheim Karlsen og Grace Tabea Tenga.

Foto: Petter Ruud-Johansen.

Lørdag 25. februar ble årsmøtet i FRI Oslo og Viken avholdt på Legenes hus. Det var rundt 50 personer i salen (inkl. digitalt) da medlemmene valgte nytt styre og bestemte arbeidsprogrammet for fylkeslaget det kommende året denne lørdagen.

FRI Oslo og Viken (FRI OV) er det største fylkeslaget i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold med halve medlemsmassen på landsbasis.

FRI OV har aktivitet fra Hallingdal i nord til Halden i sør og styret er valgt av medlemmene i området for å følge opp arbeidet for skeives liv og rettigheter i Oslo og i storfylket Viken, med alle tilhørende kommuner.

Her er styret 2023/24

I løpet av årsmøtet ble Jan Elisabeth Lindvik valgt som styreleder, og med seg i den nye ledertrioen får hen med seg Rana Issa som 1. nestleder og Lars Kristian Selbekk som 2. nestleder.

Veslemøy Myrstad, Olav Persson Ranes, Dakota C Frøyseth og Amir Hashani ble alle valgt inn som styremedlemmer.

I tillegg består FRI OV-styret etter årsmøtet av Grace Tabea Tenga, Gunn Eva Næss, Trym Fjeldheim Karlsen og Thea Røkke Kjeldsen, som alle møter som varamedlemmer.

Arbeidsprogram 2023

I det vedtatte arbeidsprogrammet for FRI OV-styret det kommende året heter det at vi skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det i vårt område skal være plass til alle mennesker.

Videre bestemte medlemmene at vi lokalt skal rette spesielt fokus mot fire temaer i kommende periode:

1.) Vi skal kjempe for å forbedre behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens og for innføring av 3. juridisk kjønn. 2.) Vi skal fortsette å bygge organisasjonen i Viken (samtidig som vi forbereder oss på alle utfall i forhold til eventuell oppsplitting av Viken). 3.) Vi skal bekjempe sammensatt diskriminering, og 4.) skal bidra aktivt og støtte oppunder frivilligheten som driver pride i Oslo og Viken.

 

Les hele arbeidsprogrammet her!