Sommeren 2023 sendte FRI Oslo og Viken e-post til en rekke partier i Oslo hvor vi ba om svar på 13 spørsmål med skeiv tematikk.

 

God lesning – og godt lokalvalg ønskes alle våre medlemmer, venner og andre som står opp for og beskytter rettighetene og livene til skeive/lhbtiq+ personer.

Spørsmålene vi har stilt:

1) Vil partiet bidra til at handlingsplanen Oslo Stolt og Fri stemmes igjennom raskt i bystyret nå i høst?

2) Hvilke mål har partiet satt seg når det gjelder økt kompetanse i forhold til lære-planene for kjønn og seksualmangfold i barnehager og skoler?

3) Hva vil partiet gjøre for å minske den økende hetsen mot skeive barn og unge i skolen? Gjelder særlig ungdoms- og videregående skoler.

4) Hvordan vil partiet sikre inkludering av seksuelle minoriteter? Også de med en annen etnisk/kulturell bakgrunn enn norsk?

5) Hva bør skje med kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold for ansatte på asylmottak? Finnes det planer for det?

6) Hva med tilrettelegging for bosetting av LHBT-flyktninger?

7) Vil partiet gå inn for en økning i økonomisk støtte til HKS? (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet for ungdom i Oslo)

8) Vil partiet også gå inn for en økning av den øvre aldersgrensen på HKS fra dagens 30 år?

9) Hvilke spesifikke tiltak vil partiet gjøre for å bedre forholdene for lhbtiq-personer i arbeidslivet? F eks innen kommunens egne arbeidsplasser?

10) Utelivet. Det skjer mye rasisme og trakassering i utelivet. Hva vil partiet gjøre for å demme opp mot dette fremover?

11) Hvilke tiltak vurderer ditt parti å gjøre for å skape trygge forhold for eldre skeive på sykehjem eller i omsorgsboliger? Herunder også anskaffelse av eldreboliger.

12) Vil partiet gå inn for å øke den økonomiske støtten til organisasjonene på LHBTIQ-området i Oslo?

13) Andre ting dere vil trekke frem som viktige?