Bildet: Marianne Gulli (midten) er ny styreleder i FRI Oslo og Viken etter fylkeslagets årsmøte lørdag 24. februar 2024. Lars Kristian Selbekk (til venstre) er gjenvalgt som 1. nestleder og Martin Lervik er ny 2. nestleder. Foto: Petter Ruud-Johansen.

– Vi skal bli enda mer tydelige og synlige enn før, og fortsette å bygge en mer politisk skeiv bevegelse, sier nyvalgt styreleder i FRI Oslo og Viken, Marianne Gulli.

FRI Oslo og Vikens årsmøte ble avholdt lørdag 24. februar 2024. Møtet er fylkeslagets øverste demokratiske organ og består av medlemmene i FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet velger styrets medlemmer, fastsetter arbeidsprogram med mer.

Marianne Gulli er av årsmøtet valgt som styreleder av fylkeslaget. Lars Kristian Selbekk er gjenvalgt som 1. nestleder og Martin Lervik er ny 2. nestleder.

Med seg i styret har ledertrioen etter årsmøtet Veslemøy Myrstad (gjenvalgt styremedlem), Karine Dybvik (opprykk til styremedlem, fra vara), LeoLinda Haugland (opprykk til styremedlem, fra vara), Hani Assaf (nytt styremedlem) og nye varamedlemmer Tor Andreas Bremnes og Christer Reinholdsson Halseth.

– Vi har nå et styre med mye kraft. Jeg gleder meg til å ta fatt på alt arbeidet sammen med denne gjengen, sier nyvalgt styreleder Marianne Gulli, og fortsetter:

– Vi skal fortsette å kjempe, for det er fremdeles mange kamper igjen å ta før alle skeive kan leve gode, trygge liv. Blant annet må vi sikre et verdig og desentralisert helsetilbud for transpersoner, vi må få bukt med hat mot alle skeive liv, og vi må skape et mer inkluderende rom innad i vår egen bevegelse, slik at enda flere føler at det er rom for dem. Vår historie som skeiv bevegelse er grunnleggende en kamp om frigjøring fra undertrykkelse, og det må den alltid være. Fordi «ingen er fri før alle er fri» betyr faktisk noe, sier Gulli.

Bygge videre: Mer politisk skeiv bevegelse
– Jeg takker for tilliten fra medlemmene, og tar med meg mange gode diskusjoner fra årsmøtet i alt arbeidet som det nye styret nå tar fatt på. For eksempel arbeidet med å løfte frivilligheten i organisasjonen vår. Og jeg lover å arbeide for at vi skal bli tydeligere, mer synlige og en mer politisk skeiv bevegelse i Oslo og Viken, men også nasjonalt – fordi vi er det største fylkeslaget i FRI. Vi skal jobbe frem god politikk, styrke den demokratiske forankringen av alle saker i hele organisasjonen, og vi skal ta tydelig standpunkt i saker der FRI kan og bør ha en stemme, sier Gulli.

Under årsmøtet 2024 var en av sakene et forslag til uttalelse om Gaza/Israel. Les forslaget her!
Uttalelser fra demokratiet i FRI Oslo og Viken krever i henhold til vedtektene to tredjedels flertall for å bli vedtatt.

Forslaget til uttalelse om Gaza/Israel manglet minst mulig margin for å oppnå to tredjedels flertall.

– Ja, demokratiet vårt krever to tredjedels flertall for å vedta en uttalelse. Samtidig forteller avstemningen i den saken at et klart flertall, dog ikke to tredjedels, av de oppmøtte på FRI Oslo og Vikens årsmøte at de tydelig er for at fylkeslaget skal heve stemmen i denne saken, sier Gulli og legger til:

Gaza/Israel, ‘Skeive samtaler’ og 8. mars
– For meg er det selvsagt at vi som skeiv bevegelse skal ta stilling mot folkemord, og særlig ett der våre kropper og liv aktivt blir brukt av Israel for å legitimere dette – med 30.000 drepte palestinere. Våre skeive liv brukes til å dekke over apartheid og menneskerettighetsbrudd. Ikke minst, blir vi brukt i en ekstremt rasistisk diskurs for å avhumanisere palestinere og muslimer. Da er det selvsagt at vi må ta stilling. Selv om uttalelsen ikke ble vedtatt, mener jeg at det nye styret har et mandat til å løfte saken – for eksempel gjennom kommende ‘Skeive samtaler’.

‘Skeive samtaler’ var en samtalerekke som FRI Oslo og Viken, sammen med sentralleddet i FRI, Skeiv Verden og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) arrangerte vinterene og våren 2023. Målet med samtalerekken var å finne sammen og snakke offentlig om vanskelige spørsmål i vår skeive bevegelse.

– Disse samtalene må vi ha. For eksempel om Gaza/Israel. Vi må kunne vise samme solidaritet overfor skeive i Gaza som i Ukraina og andre steder i verden. Vi må snakke om politikken i pride og mye annet. For eksempel er 8. mars og kvinnedagen er rett rundt hjørnet. Jeg mener vi trenger Inkluderende Feminisme-initiativet, som jeg mener er viktig for å kunne skape et feministisk fellesskap som har plass til alle, avslutter nyvalgt styreleder Marianne Gulli.

NB! Protokoll fra årsmøtet blir publisert i uke 9.

Les også Jan Elisabeth Lindviks avsluttende tale (og tekst i årsrapport 2023) om sitt virke i organisasjonen, som styremedlem siden 2018, nestleder fra 2020 og styreleder fra høsten 2022, til og med årsmøtet 24. februar 2024: