Jubel i FRI Oslo og Akershus etter at Oslos byråd (AP, MDG og SV), med støtte fra Rødt, sikret tidenes skeive Oslo-budsjett.

– Det rødgrønne byrådet, med støtte og påtrykk fra Rødt, går med dette budsjettet inn for en massiv satsing på vår skeive frivillighet, sier Brita Brekke, leder i FRI Oslo og Akershus (FRI OA) om budsjettet for 2019 som Oslo bystyre vedtok 12. desember.  

– Budsjettet viser at vi har et byråd som tar ansvar for og ser viktigheten av å satse på skeives liv, helse og kultur. Det er vi veldig glade for, sier Brekke.

Styrker bekjempelsen av homofobi, transfobi, hat og rasisme

FRI OA – Foreningen for kjønns- og sekusualitetsmangfold i Oslo og Akershus arbeider mot diskriminering og hat, er arrangør av festivalen Oslo Pride, driver kompetansehevingsprosjektet Skeiv kunnskap og er en stor frivillig organisasjon som lager tett oppunder 1000 skeive arrangement i året.

Brita Brekke - leder i FRI Oslo og Akershus. Foto: Petter Ruud-Johansen.

– Det rødgrønne byrådet, med støtte og påtrykk fra Rødt, går med dette budsjettet inn for en massiv satsing på vår skeive frivillighet, sier Brita Brekke, leder i FRI Oslo og Akershus. Foto: Petter Ruud-Johansen.

– Budsjettet som bystyret vedtok onsdag denne uken styrker FRI OA og vårt arbeid på alle områder. Budsjettet gir bedre vilkår for frivilligheten vår. Budsjettet styrker satsingen på kompetanseheving av kommunalt ansatte – blant annet i forhold til skeive seniorer og unge. Og budsjettet styrker oss i det alltid pågående holdningsskapende arbeidet som vi mener er viktig i en tid hvor homofobi, transfobi, hat og rasisme har grobunn i forskjellige miljøer.

Oslo Pride til glede for hele Norge

– Vi er også ekstremt glade for at byrådet nå styrker Oslo Pride. Festivalen vår har hatt en fantastisk vekst de siste årene og er nå en av de største folkefestene i Norge. Den drives på frivillig basis. Festivalen er en dugnad skapt av og for skeive, til glede for alle som ønsker å synliggjøre og feire kjønns- og seksualitetsmangfold sammen med oss, sier Brekke. 

– Støtten fra byrådet i 2019 gir oss rom til å styrke og utvikle festivalen videre. Det er viktig for å ivareta frivilligheten som driver festivalen vår på en god og forsvarlig måte. Sammen bidrar vi til at Oslo er en raus, mangfoldig og inkluderende by, sier Brekke.

Livsviktig støtte til Helsestasjonen

– I vårt arbeide opp mot kommunen denne høsten og budsjettet for neste år har vi også vært ekstra opptatt av at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet på Grünerløkka skulle bli styrket. Heldigvis har så skjedd. Helsestasjonen for unge og andre skeive er livsviktig for mange, sier Brekke.

– Vi vil rette en stor takk til alle byrådspartiene, og til Rødt, som sammen sikret denne budsjettavtalen. Selv om året på langt nær er over kan hele den skeive frivilligheten i FRI OA nå gå inn 2019 med fornyet kraft, engasjement og pågangsmot, avslutter Brita Brekke.  


Fakta:

Budsjettavtalen – og vedtaket i bystyret –  gir FRI Oslo og Akershus følgende totale tall:
FRI Oslo og Akershus: 1,4 millioner.
FRI Oslo og Akershus – Skeiv kunnskap: 2,24 millioner.
Oslo Pride: 1,2 millioner.

Budsjettavtalen som AP, MDG og SV med støtte fra Rødt inngikk, gir i tillegg følgende påplussninger, fra byrådets innstilling, til andre organisasjoner på feltet:

+ 200 000 Helsestasjon for kjønn og seksualitet
+ 1 240 000 Sex og samfunn
+ 100 000 Skeiv Verden, drift

Bli medlem!