Bilde: Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold skal lede og utvikle skolepakka som Skeiv kunnskap tilbyr i Oslo-skolen. Foto: Bjørnar Solberg.

Midt i koronautbruddet meldte Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold overgang fra Likestillingssenteret på Hamar til FRI Oslo og Viken og kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap.

Skeiv kunnskap: Ledere, ansatte og alle som møter Oslos innbyggere i sin jobb på vegne av Oslo kommune – over 50.000 folk – er i målgruppen for kompetansen vi tilbyr og arbeider med å øke i hovedstaden.

For at vi skal lykkes i vårt arbeid, som er enstemmig vedtatt av Oslo bystyre, og finansiert av byen selv, er vi avhengig av å ha flinke folk ansatt.

Møt Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold, som nylig er ansatt til å jobbe fulltid i FRI Oslo og Viken med å lede og utvikle skolepakka som Skeiv kunnskap tilbyr i Oslo-skolen:

 

Hva er din faglige bakgrunn og arbeidserfaring?

– Jeg er sosialantropolog med en master i urfolksstudier, og har skrevet masteroppgave om å være skeiv og samisk. Tidligere har jeg jobbet som doktorgradstipendiat ved HiNN, hvor jeg forsket på hvilke konsekvenser en oppvekst i lavinntektsfamilier har for minoritetsnorske barn. Jeg har også jobbet som fagkoordinator hos Kirkens bymisjons tiltak Rom for fattige tilreisende og som rådgiver ved Likestillingssenteret.

Hva er dine hjertesaker?

– Jeg er opptatt av interseksjonelle perspektiver, og at stemmene til de av oss som bryter med flere normer skal løftes frem og høres av oss andre.

Hvorfor er det viktig å spre Skeiv kunnskap?

– I et likestillingsperspektiv er det viktig å reflektere over normene i samfunnet og over egne privilegier. Med et samfunn som er såpass heteronormativt innretta som det vi lever i er det spesielt viktig å få folk til å reflektere over normer knyttet til kjønn og seksualitet. Når Skeiv kunnskap er ute og foreleser er det nettopp disse normkritiske prosessene vi er ute etter å få i gang. I skolesammenheng er slike prosesser nødvendig for at både elever og ansatte som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer skal kunne føle seg ivaretatt og inkludert.

Hva skal du bidra med inn i Skeiv kunnskap?

– Jeg er ansatt som prosjektleder for skolepakka, hvor Skeiv kunnskap i samarbeid med Rosa kompetanse Skole og Skeiv Ungdoms skoletiltak, Restart, tilbyr et helhetlig kompetanseløft for elever og ansatte ved skoler i Oslo (og Viken). Min oppgave vil være å sørge for den skoleringen av de ansatte og å sikre at disse får et trygt og inkluderende språk i møte med elever, foreldre og kolleger. I tillegg til dette skal jeg koordinere oppdragene våre. Men, i en tid med flere tiltak som øker den sosiale distansen er det begrenset hvor mye vi får reist ut til skolene for å forelese. Derfor vi vi fram mot sommeren videreutvikle våre digitale læringsplattformer. Jeg vil jobbe med å utviklikle nettkurs rettet mot lærere, samt å utvikle FRI Oslo og Viken og Skeiv Kunnskaps kanaler i sosiale medier. Snart dukker feks Skeiv kunnskap opp på Instagram, så følg med!

Med Heidrunsdotter Løvold med på Skeiv kunnskap-laget, er nå FRI Oslo og Viken sterkere rustet enn noen sinne til å løse oppdraget om å øke kunnskapen blandt ansatte om kjønn og seksualitetsmangfold som Oslo kommune har gitt oss ansvaret for å gjennomføre.

Ønsker du oppdrag på din skole? Kontakt Ane Hedvig på e-post!
Les mer om Skeiv kunnskaps kompetansehevingsprogram i skolen her!

I neste uke på FRI Oslo og Viken-bloggen: Møt Mina Mælum Norstrøm – som nylig startet i stillingen som prosjektleder for digitale læringsressurser i Skeiv kunnskap.