Bilde fra 2020: Æresprisen 2020 – til Guro Sibeko. Nå kan du nominere dine kandidater til Æresprisen og Frydprisen 2021. Foto: Kari Helena Kvandal / Oslo Pride.

Hvert år under Oslo Pride deler FRI Oslo og Viken, sammen med en jury bestående av representanter fra Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, ut Æreseprisen og Frydprisen.

Det er folket som nominerer kandidatene til prisene, før juryen til slutt avgjør hvem som skal hedres.

Nå ønskes dine innspill og nominasjoner velkommen. Prisutdelingen får en sentral plass under Oslo Pride i juni.

Æresprisen deles ut til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn.

Frydprisen deles ut til en eller flere personer/organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året.

I 2020 ble Æresprisen tildelt slampoet, forfatter, samfunnsdebattant og aktiv forkjemper for skeives rettigheter og antirasisme, Guro Sibeko.

Sibeko mottok prisen for sin årelang kamp for skeives rettigheter og rettighetene til melaninrike, samt for arbeider for barn av likekjønnede foreldre og lesbiske kvinner.

Frydprisen 2020 ble tildelt Snapchat og Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv. Gjennom sosiale medier viser vinneren av Frydprisen 2020 ulike skeive liv, ulike skeive stemmer, og det på en arena hvor veldig mange ulike mennesker skal kjenne seg igjen og finne rollemodeller å identifisere seg med», skrev juryen i sin begrunnelse.

Se tidligere prisvinnere og nominer dine kandidater (frist for nominering for 2021 er utløpt):

 

Få med deg utdelingen!

Prisutdelingen for 2021 finner sted på Pride House, arena Youngs (Youngstorget 3), klokken 21:00. 

Akkreditering for presse. 

Prisutdelingen strømmes HER – direkte klokken 21:00, onsdag 23. juni.