Norges Basketballforbund påbegynner nå i mai, som første særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), prosessen med å bli sertifisert som Regnbuefyrtårn.

Skeiv kunnskap er kompetansehevingsprogrammet til FRI Oslo og Viken, og Regnbuefyrtårn er en sertifiseringsordning av Skeiv kunnskap, hvor virksomheter og aktører forplikter seg til og gjennomfører grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold. Å bli et Regnbuefyrtårn innebærer å arbeide med endringsprosesser i egen organisasjon for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

Sertifiseringen Regnbuefyrtårn krever at de ansatte i organisasjonen gjennomgår kursing innen seks ulike kompetansemål. Organisasjonen skal også utarbeide en plan som skal godkjennes av Skeiv kunnskap. Arbeidsplassen skal i tillegg ha en arbeidsgruppe som jobber aktivt med dette.

Les mer på basket.no!