Valgkomiteen (VK) i FRI Oslo og Viken har nå levert sin innstilling til nytt styre for kommende styreperiode – 2022/23.

Olav Persson Ranes er innstilt som ny leder. Han tar gjenvalg i styret, men er ny som leder og var organisatorisk nestleder i forrige periode.

Videre har VK innstilt på Jan Elisabeth Lindvik som politisk nestleder (gjenvalg i styret, pluss gjenvalg som politisk nestleder).

Som organisatorisk nestleder innstiller VK på Lars Kristian Selbekk (gjenvalg i styret, ny som org. nestleder).

FRI Oslo og Vikens årsmøte – hvor nytt styre skal velges – avholdes lørdag 26. februar.

Valgkomiteen i FRI Oslo og Viken har i perioden bestått av Karin Enderud, Hani Assaf og Dag Andre Werner Larsen.

Les hele innstillingen fra VK på siden om årsmøte 2022: