I 2017 skal nynazister i Den nordiske motstandsbevegelse marsjere i gatene i Fredrikstad og høyreekstreme personer som Martin Sellner, leder av de identitære i Østerrike, blir invitert til Norge.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=http%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fom-nynazistene-og-martin-sellner%2F&layout=button_count&size=large&mobile_iframe=true&appId=445333698818943&width=83&height=28" width="83" height="28" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Disse vil knuse ”homolobbyen” og vil i realiteten FRI og alle våre medlemmer til livs. De identitære og nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelse taler til en voksende brunbrun, rasistisk og homofob menighet.

Historien gjentar seg. Og det skjer nå.

Nå må folk reagere på nynazistenes mobilisering. Det holder ikke å innta en nøytral holdning til dette eller å gjemme seg bak retten til ytringsfrihet.

Vi ser og frykter en utvikling der flere og flere inntar standpunktene til den brune høyresiden og aktivt motarbeider de verdier som preger vår skeive bevegelsen og Norge som helhet; solidaritet, åpenhet, demokrati og menneskerettigheter for alle.

Dette bekymrer oss, men vi husker også at nynaziztene har blitt slått tilbake i Norge tidligere. Som da Brumunddal og Norge i 1991 snudde ryggen til Arne Myrvold. Det vi gjorde var å møte opp og vise vår avsky. Så viste vi dem ryggen.

Vår skeive bevegelse er under angrep

For FRI Oslo og Akershus er det viktig at våre prinsipper og verdier gjør seg gjeldende på de arenaer vi tar i bruk. Alle som er en del av Oslo Pride, som frivillig, som besøkende eller som samarbeidspartner, skal kunne føle seg trygge på våre arenaer. Vi er en bevegelse bygd på solidaritet og vi må stå opp for alles frihet når den er under angrep. Vi vurderer derfor nå det videre samarbeidet med Eldorado, men har ikke truffet en beslutning enda.

Vi har jobbet med Eldorado bokhandel i håp om at lørdagens arrangement med Martin Sellner på plakaten ikke skulle bli gjennomført, men vårt ønske har ikke blitt imøtekommet.

Det viktige for oss nå er å markere vår avsky mot det som ytres. Vi håper derfor at så mange som mulig blir med oss på en fredelig motdemonstrasjon utenfor Eldorado fra klokken 12:30-16:30 lørdag 27. mai.

Vi må, hver gang vi har anledning, vise vår motstand mot aktører som Den nordisk motstandsbevegelse, Identitærbevegelsen og andre høyreekstreme aktører. Nå er anledningen her og vi må derfor stå sammen og ta avstand fra ideologier og holdninger som vil oss til livs. Det er ikke Eldorado som vi nå skal fokusere på, men meningene som ytres der.

Veien videre – møt opp!

FRI Oslo og Akershus opprettholder dialogen med Eldorado og kommer i det videre arbeidet til å stille krav for at vårt samarbeid eventuelt skal kunne fortsette. Det er ikke Eldorado bokhandel som er vår fiende i denne saken og det er ikke Eldorado som er vår fiende i sommer.

Vi må nå jobbe for at Eldorado Bokhandel skal være vår arena – ikke fascistene eller nynazistenes.

Vi kan ikke forhindre at hatefulle ytringer skjer eller at slike arrangement blir avholdt, men vi er opptatt av at når det skjer, så skal vi sørge for at effekten blir det motsatte av hva nazistene eller fascistene ønsker. Derfor ber vi alle ta aktiv stilling mot nynazistenes og fascistenes rasistiske hatytringer og homofobi. Møt opp på lørdag og vis din støtte for et multikulturelt samfunn som ser mangfold som en styrke.

Sammen skal vi gjenta historien: Sammen skal vi møt opp og vise at vi ikke er nøytrale. Sammen skal vi vise vår avsky og snu ryggen til.

Av: Hans Heen Sikkeland

Styreleder i FRI Oslo og Akershus


Fredelig motdemonstrasjon
Eldorado bokhandel
Lørdag 27. mai 2017
Fra klokken 12:30-16:30

Støtt arbeidet for et fritt og åpent samfunn – bli medlem i FRI!

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=http%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fom-nynazistene-og-martin-sellner%2F&layout=button_count&size=large&mobile_iframe=true&appId=445333698818943&width=83&height=28" width="83" height="28" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>