Om oss

FRI Oslo og Viken er det største fylkeslaget i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi jobber hver dag for deg og dine rettigheter. 

Vi gjør alt vi kan for at alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet – lesbiske, homofile, bifile, trans, inter- og queerpersoners liv – i Oslo og Viken skal kunne leves best mulig.

I menyen over finner du fylkeslaget FRI Oslo og Vikens styrende dokumenter, og relevant informasjon om organisasjonen.

Under finner du en oversikt over FRI som nasjonal organisasjon og hvordan demokratiet i FRI fungerer nasjonalt, og lokalt i Oslo og Viken.

Organisasjonskart FRI

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Se foreningenfri.no for oversikt over alle fylkeslag, nasjonale og internasjonale prosjekter. 

Landsmøtet i FRI

Landsmøtet (LM) er FRIs høyeste organ og består av valgte delegater fra fylkeslagene (som velges i egne medlemsmøter) + landsstyret. Landsmøtet arrangeres hvert andre år.

Landsmøtet har to komiteer knyttet til seg: Valgkomité og Kontrollkomité.

På landsmøtet kan medlemmene (valgte delegater) endre politikken og de styrende dokumentene til FRI, og bestemme hva organisasjonen skal jobbe med fremover. På landsmøtet kommer ca 100 delegater fra hele landet. Hvert av fylkeslagene får tildelt antall delegater på bakgrunn av medlemstall. Delegatene fra hvert fylkeslag til LM velges på separate medlemsmøter som betalende medlemmer i laget blir innkalt til.

Landsstyret i FRI (LS)
LS består av alle fylkeslagsledere, 4 direktevalgte til landsstyret, leder og nestledere. Landsstyret møtes minimum 3 ganger pr år.

Landsstyret har ansvar for at organisasjonen følger de føringene som er gitt av landsmøtet.

Sentralstyret (SES)

FRIs sentralstyre består av leder, nestledere og fem sentralstyremedlemmer.

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten etter de styrende dokumenter vedtatt av landsstyret. Sentralstyret er også ansvarlig for utadrettet virksomhet mellom landsstyremøtene.

Nasjonale utvalg i FRI
LM, LS eller SES kan også nedsette forskjellige arbeidsutvalg som skal jobbe med spesifikke saker.
Sekretariatet

FRI har et sekretariat som pleier organisasjonen på landsbasis. Sekretariatet har kontor i Oslo. Det består av den frikjøpte valgte lederen, sekretariatsleder, medlemssekretær og kommunikasjonsrådgiver.

I tillegg er det tilknyttet flere prosjekter til FRIs nasjonale sekretariat; Rosa Kompetanse, Internasjonal avdeling og et prosjekt på kjønnsmangfold.

Fylkeslag i FRI
Generelt om fylkeslagene - FRI der du er

Fylkeslagene er FRI der du bor. Fylkeslagene organiserer den lokale aktiviteten rundt om i landet. Se foreningenfri.no for informasjon om fylkeslagene rundt forbi. Scroll lenger ned på denne siden for å se organiseringen til oss i FRI Oslo og Viken.

Fylkeslagene jobber i tillegg politisk, deltar i lokale debatter om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet og er arrangørene bak de aller fleste pride-festivalene i Norge.

Organisasjonskart for fylkeslaget FRI Oslo og Viken
Årsmøtet i FRI Oslo og Viken

Det er medlemmene i FRI Oslo og Viken som utgjør årsmøtet i fylkeslaget. Årsmøtet arrangeres normalt sett i januar eller februar.

Styret i FRI Oslo og Viken

Styret i FRI Oslo og Viken følger opp arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styret i FRI Oslo og Viken møtes månedlig.

Fylkessekretariat FRI Oslo og Viken og kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap

FRI Oslo og Viken har kontor i Oslo. Den valgte fylkeslagslederen er frikjøpt. Se ansattsidene for oppdatert informasjon om ansatte på kontoret og i kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap, som er knyttet til fylkeslaget.

Pridefestivaler

FRI Oslo og Viken er stolt arrangør av Oslo Pride, Drammen Pride og Jessheim Pride.

Grupper og aktiviteter i FRI Oslo og Akershus:

Det eksisterer en rekke grupper og aktiviteter i FRI Oslo og Viken. Noen av gruppene har egne styrer, mens andre er mer løst organisert av nøkkelpersoner. Gruppene arrangerer over 1000 arrangement i året til sammen. Se egen side for oversikt over alle våre skeive aktiviteter og grupper i Oslo og Viken – og bli med!

X
X