Styret i FRI Oslo og Viken har nå lagt fram forslag til arbeidsprogram for kommende periode. Som medlem kan du påvirke dette ved å sende inn dine endringsforslag og tillegg til arbeidsprogrammet og andre sakspapirer som skal vedtas av årsmøtet. Frist for å melde inn...