Aseksualitet og aromantisisme – hva betyr det? Hvilken plass har ace/aro i vår skeive bevegelse? Se panelsamtale fra Oslo Pride 2021.