Om FRI Oslo og Akershus

 
 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram 2016 FRI OA

Arbeidsprogram FRI OA

Vedtatt på fylkeslagets årsmøte 27. februar 2016, og oppdatert ihht navnebytte etter Landsmøte 1.-3. april 2016.

Oslo og Akershus er landets mest folkerike region og FRI OA er det største laget innenfor FRI. Tilbudene og behovene varierer mye fra de mest folkerike områdene til mindre kommuner, og det er derfor noen utfordringer med å arbeide for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i vår region.

For å få til dette er FRI OA derfor avhengig av samarbeid, og de viktigste samarbeidspartnerne i 2016 vil være Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og lokale foreninger i Akershus fylke. I 2016 skal FRI OA prioritere å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge våre arrangementer for utsatte grupper. Vi skal øke kunnskapen blant våre frivillige for å få en mer inkluderende praksis i organisasjonen, med fokus på personer som utsettes for stigmatisering, diskriminering og rasisme på ulike arenaer, inkludert i skeive miljøer. En grundig forståelse for forskjellige diskrimineringsgrunnlag og normproduksjon skal reflekteres i alle ledd og arbeid i organisasjonen.

I 2016 skal FRI OA prioritere arbeid med helse fra vugge til grav for vår målgruppe. Vi skal bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre ledd.

FRI Oslo og Akershus hovedmål:

 • Å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og å arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår.
 • jobbe med opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for Å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål.
 • Bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering. FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon, som forsvarer rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

For å oppnå disse målene, skal FRI OA i 2016 jobbe med:

Skole
FRI OA vet at mange ungdommer sliter med kjønn, identitet eller seksualitet, og at skolesystemet har en lang vei å gå før det virker inkluderende og trygt for alle. Vår jobb er å være tilstede på skolene, både for ledelse, lærere, andre ansatte og elever, og arbeide for økt kunnskap om mangfoldet blant oss.

 • FRI OA skal videreføre samarbeidet mellom Kunnskapsprosjektet, Skeiv ungdom, Rosa kompetanse og Skeiv Verden.
 • FRI OAs Kunnskapsprosjekt skal videreutvikles og styrkes slik at det når flere kommuner enn Oslo, Ski og Nesodden.

Helse
Arbeidet med helse videreføres. Pride House skal være en arena for debatt og utvikling for helsestrategier. I 2016 skal vi prioritere:

 • Skeiv alderdom og arbeidet med å opprettet dagtilbud for eldre i vår målgruppe.
 • Kjønn, med spesielt fokus på interkjønn
 • Flere diskrimineringsgrunnlag og interseksjonelle perspektiver
 • Bifile
 • Å skape trygge og inkluderende møteplasser for hivpositive både i Akershus og Oslo
 • Styrke samarbeidet med Rosa kompetanse helse
 • Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til også å dekke helsetjenester

Diskriminering og rettighetsperspektiver
FRI OA skal:

 • være en relevant og aktuell deltaker i arbeidet for å bedre hivpositive sine levekår
 • følge opp NOUen «Kjærlighet og kjøletårn» og bidra i lobbyarbeidet.
 • støtte arbeidet for generelt diskrimineringsvern for BDSMere, fetisjister og andre.
 • fortsette å arbeide i komiteen for Verdens Aidsdag
 • hente kunnskap om og utvikle informasjon om interkjønn og behandlingspraksis
 • jobbe for en ny og mangfoldig familiepolitikk

Aktivitetsgrupper og Oslo Pride
FRI OA skal:

 • gi aktivitetsgruppene gode vilkår for sin drift gjennom å bidra til søknadsskriving, opplæring, profilering, organisering og webpublisering
 • arrangere aktivitetsgruppeseminarer for å tilby en møteplass på tvers av aktivitetsgruppene
 • til enhver tid vise seg som en inkluderende organisasjon som legger til rette for at flere får muligheten til å starte aktivitetsgrupper under FRI OA-paraplyen. Støtte til rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres.
 • arrangere kurs for aktivitetsgrupper og fagsjefer i Oslo Pride i inkluderende praksis.
 • bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre ledd. I dette arbeidet skal FRI OA også fornye sitt organisasjonskart.

Oslo kommune/Akershus fylke
FRI OA skal:

 • følge opp kommunens forpliktelse til å aktivt jobbe for inkludering og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet gjennom handlingsplanen kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid mot rasisme, fordommer og diskriminering også kalt OXLO.
 • jobbe for at flere kommuner i Akershus får på plass handlingsplaner.
 • Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til å dekke flere kommuner i Akershus.

Synlighet og profilering
FRI OA skal:

 • utarbeide en intern og ekstern medie,- og kommunikasjonsstrategi for å øke synlighet.
 • være aktiv på sosiale medier og egne hjemmesider.
 • skal dele ut Frydprisen og Æresprisen under Oslo Pride.
 • bidra til gjennomføring av Oslo Pride og utformingen av festivalens politiske uttrykk og arrangeringen av Pride house.
 • arrangere debatt- og seminarrekker i samarbeid med FRI sentralt
 • være en stabil, synlig og engasjert arrangør og eier av Oslo Pride .
 • øke fokuset på verving.
 • gi ut medlemsblad og nyhetsbrev for å bedre kommunikasjon med medlemmene.

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

juni

søn09juniTid: SE DETALJERsøn16Ålesund Pride 2024Parade 15. juni!

ons12juni(juni 12)00:00søn16(juni 16)00:00Mosjøen Pride 2024

fre14juni18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

fre14juni18:00fre23:30Årsmøte og sommerfest for Fjellgruppens medlemmer

lør15juniTid: SE DETALJERRaballder Pride Beach Volley Cup 2024Nasjonal Cup med innslag av utenlandske deltakere

lør15juni11:00lør14:00NITTEDAL PRIDE 2024Historisk markering av Pride i Nittedal med både parade og Regnbuemesse.

lør15juni11:00lør14:00Eidsvoll Pride 2024Eidsvolls aller første offisielle Pride markering!

lør15juni15:00lør19:00Karmaklubb*: Launch / DJ: Lucky Lube!!! / AEROBICA pre-party, too! @RØØR*** FREE and open to all <3 ***

lør15juni(juni 15)17:00søn16(juni 16)03:00Karmaklubb* presents: AEROBICA! In partnership w/Det Gode Selskab at TårnetPre-Pride celebration 360°

lør15juni(juni 15)21:00søn16(juni 16)03:10Karmaklubb* x Det Gode Selskab presents: AEROBICA! At JaegerLegendary Pre-Pride beyond comparison <3

juli

ons03juliTid: SE DETALJERlør06Henningsvær Pride 2024

fre05juli17:00fre19:00Værøy Pride 2024

søn07juli18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tor11juliTid: SE DETALJERsøn14FjellPride på Sota Sæter DNT 2024

fre19juli18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

man22juliTid: SE DETALJERsøn28Pride på grensen 2024(POVERED BY FRI HALDEN/FRI Oslo og Viken)

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram