Om FRI Oslo og Akershus

 
 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram 2016 FRI OA

Arbeidsprogram FRI OA

Vedtatt på fylkeslagets årsmøte 27. februar 2016, og oppdatert ihht navnebytte etter Landsmøte 1.-3. april 2016.

Oslo og Akershus er landets mest folkerike region og FRI OA er det største laget innenfor FRI. Tilbudene og behovene varierer mye fra de mest folkerike områdene til mindre kommuner, og det er derfor noen utfordringer med å arbeide for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i vår region.

For å få til dette er FRI OA derfor avhengig av samarbeid, og de viktigste samarbeidspartnerne i 2016 vil være Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og lokale foreninger i Akershus fylke. I 2016 skal FRI OA prioritere å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge våre arrangementer for utsatte grupper. Vi skal øke kunnskapen blant våre frivillige for å få en mer inkluderende praksis i organisasjonen, med fokus på personer som utsettes for stigmatisering, diskriminering og rasisme på ulike arenaer, inkludert i skeive miljøer. En grundig forståelse for forskjellige diskrimineringsgrunnlag og normproduksjon skal reflekteres i alle ledd og arbeid i organisasjonen.

I 2016 skal FRI OA prioritere arbeid med helse fra vugge til grav for vår målgruppe. Vi skal bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre ledd.

FRI Oslo og Akershus hovedmål:

 • Å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og å arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår.
 • jobbe med opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for Å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål.
 • Bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering. FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon, som forsvarer rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

For å oppnå disse målene, skal FRI OA i 2016 jobbe med:

Skole
FRI OA vet at mange ungdommer sliter med kjønn, identitet eller seksualitet, og at skolesystemet har en lang vei å gå før det virker inkluderende og trygt for alle. Vår jobb er å være tilstede på skolene, både for ledelse, lærere, andre ansatte og elever, og arbeide for økt kunnskap om mangfoldet blant oss.

 • FRI OA skal videreføre samarbeidet mellom Kunnskapsprosjektet, Skeiv ungdom, Rosa kompetanse og Skeiv Verden.
 • FRI OAs Kunnskapsprosjekt skal videreutvikles og styrkes slik at det når flere kommuner enn Oslo, Ski og Nesodden.

Helse
Arbeidet med helse videreføres. Pride House skal være en arena for debatt og utvikling for helsestrategier. I 2016 skal vi prioritere:

 • Skeiv alderdom og arbeidet med å opprettet dagtilbud for eldre i vår målgruppe.
 • Kjønn, med spesielt fokus på interkjønn
 • Flere diskrimineringsgrunnlag og interseksjonelle perspektiver
 • Bifile
 • Å skape trygge og inkluderende møteplasser for hivpositive både i Akershus og Oslo
 • Styrke samarbeidet med Rosa kompetanse helse
 • Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til også å dekke helsetjenester

Diskriminering og rettighetsperspektiver
FRI OA skal:

 • være en relevant og aktuell deltaker i arbeidet for å bedre hivpositive sine levekår
 • følge opp NOUen «Kjærlighet og kjøletårn» og bidra i lobbyarbeidet.
 • støtte arbeidet for generelt diskrimineringsvern for BDSMere, fetisjister og andre.
 • fortsette å arbeide i komiteen for Verdens Aidsdag
 • hente kunnskap om og utvikle informasjon om interkjønn og behandlingspraksis
 • jobbe for en ny og mangfoldig familiepolitikk

Aktivitetsgrupper og Oslo Pride
FRI OA skal:

 • gi aktivitetsgruppene gode vilkår for sin drift gjennom å bidra til søknadsskriving, opplæring, profilering, organisering og webpublisering
 • arrangere aktivitetsgruppeseminarer for å tilby en møteplass på tvers av aktivitetsgruppene
 • til enhver tid vise seg som en inkluderende organisasjon som legger til rette for at flere får muligheten til å starte aktivitetsgrupper under FRI OA-paraplyen. Støtte til rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres.
 • arrangere kurs for aktivitetsgrupper og fagsjefer i Oslo Pride i inkluderende praksis.
 • bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre ledd. I dette arbeidet skal FRI OA også fornye sitt organisasjonskart.

Oslo kommune/Akershus fylke
FRI OA skal:

 • følge opp kommunens forpliktelse til å aktivt jobbe for inkludering og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet gjennom handlingsplanen kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid mot rasisme, fordommer og diskriminering også kalt OXLO.
 • jobbe for at flere kommuner i Akershus får på plass handlingsplaner.
 • Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til å dekke flere kommuner i Akershus.

Synlighet og profilering
FRI OA skal:

 • utarbeide en intern og ekstern medie,- og kommunikasjonsstrategi for å øke synlighet.
 • være aktiv på sosiale medier og egne hjemmesider.
 • skal dele ut Frydprisen og Æresprisen under Oslo Pride.
 • bidra til gjennomføring av Oslo Pride og utformingen av festivalens politiske uttrykk og arrangeringen av Pride house.
 • arrangere debatt- og seminarrekker i samarbeid med FRI sentralt
 • være en stabil, synlig og engasjert arrangør og eier av Oslo Pride .
 • øke fokuset på verving.
 • gi ut medlemsblad og nyhetsbrev for å bedre kommunikasjon med medlemmene.

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

feb

man19febTid: SE DETALJERsøn25Vinterpride Lillehammer 2024

lør24feb13:00lør15:00Senior regnbuetreffGrønland Seniorsenter

lør24feb14:00lør17:00Årsmøte FRI Oslo og Viken 2024

søn25feb16:00søn18:00Helgeklatring på Skullerud

tir27feb13:00tir15:00RegnbuetreffSt. Hanshaugen seniorsenter - vinter/vår 2024

tir27feb17:00tir20:30Åpent seminar: Hvordan går vi videre etter rettsaken?

tir27feb18:00tir21:00Skeiv Ungdom Oslo og Viken - årsmøte 2024

ons28feb19:00ons21:00Hverdagsbuldring på Lilleaker

tor29feb18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

mars

søn03mars16:00søn18:00Helgebuldring på Bryn

søn03mars18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

ons06mars19:00ons21:00Hverdagsklatring på Lilleaker

tor07mars12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

tor07mars17:00tor20:00Skeive i Asker? Ønsker du å starte FRI Asker og skape noe viktig, fint og gøy?

søn10mars16:00søn18:00Helgeklatring på Skullerud

fre15mars18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tir19mars17:00tir19:30Oslo Tango QueerPractica

tor21mars12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

tor21mars18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram