FRI Oslo og Viken - vedtekter

 
 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram 2022

Les arbeidsprogrammet til styret i FRI Oslo og Viken for styreperioden 2022-23; De prioriterte sakene, forutsetning for gjennomføring med mer.

Vedtatt på årsmøtet 26. februar 2022:

Arbeidsprogram FRI Oslo og Viken 2022

Fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.

FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.

FRI OV skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette frivillige arbeidet skaper trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OV være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste ressurs.

FRI OV skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for våre medlemmer og vår målgruppe.

Forutsetninger for gjennomføring av arbeidsprogrammet 2022:

 • Tett oppfølging og jevnlige samlinger for aktivitetsgruppene
 • Samarbeid med FRI OVs egen ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom OV
 • Samarbeid med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
 • Rusfrie tiltak, og flere møter på arenaer hvor det ikke tilbys alkohol.

 

Tredje juridisk kjønn 

FRI Oslo og Viken ønsker at en tredje, frivillig og juridisk anerkjent kategori av kjønn skal bli vedtatt som rettighet i Norge. Dette er viktig for å anerkjenne de av oss som er ikke-binære, gender queer, og som ikke identifiserer oss innenfor to-kjønnsmodellen. For å vinne denne rettigheten må vi starte en større samtale om kjønn, og hva kjønn betyr for hver og en av oss. Denne må vi ta på nasjonalt og lokalt nivå.

Hva skal vi gjøre:

 • Styret skal arrangere åpne workshops om hva kjønn betyr på individnivå.
 • Styret skal arrangere aktiviteter med tredje juridisk kjønn som tema.
 • Styret og tillitsvalgte skal bruke talepunkter om tredje juridisk kjønn i innlegg, appeller, tradisjonelle og sosiale medier, og i representasjonsarbeid.
 • Hele organisasjonen viderefører FRI sin kampanje opp mot stortingsrepresentanter. 

 

Bygge organisasjonen i Viken 

For å virkelig representere Oslo og Viken må vårt fylkeslag prioritere de kommende årene å bygge organisasjonen i Viken. Fylket består av 51 kommuner som huser 1,2 millioner innbyggere. Det mangler konkret politikk og sosiale tilbud for å ivareta den skeive befolkningen i denne delen av fylkeslaget vårt. 2022 må fortsatt dreie seg om å bli kjent med og gjøre oss kjent for den skeive befolkningen og det politiske landskapet i fylket.     

Hva skal vi gjøre: 

 • Styret påtar seg å arrangere 4 åpne møter i Viken-kommuner, i samarbeid med lokallag og medlemmer i fylket.
 • Styret skal som et pilotprosjekt starte en prosess for å få vedtatt en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i en kommune i Viken 
 • Styret og sekretariatet følger opp og bygger videre på det politiske kontaktnettverket vårt i Viken. 
 • FRI OV bør fokusere innlegg og innsalg mot lokale medier i Viken.
   

Bekjempe sammensatt diskriminering

De av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, tenningsmønster, seksuell praksis, romantisk tiltrekning, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status, kjønnskarakteristika, hvithet og tro/religion/livssyn er mer utsatt for diskriminering. Dette gjelder både ute i samfunnet generelt og innad i vår organisasjon.

FRI Oslo og Viken skal arbeide målrettet med interseksjonalitet og sikre bred representasjon av det skeive miljøet på tvers av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsvariasjon og sosioøkonomisk klasse i alle ledd av organisasjonen. Vi prioriterer dette i 2022, fordi vi som organisasjon anerkjenner at dette er et område vi har forbedringspotensial på.

Hva skal vi gjøre: 

 • Alle tillitsvalgte i FRI OV (herunder aktivitetsgruppene og styret) skal få kurs i interseksjonelt arbeid, kjønns- og seksualitetsmangfold og inkluderende møteplasser.
 • FRI OV skal få kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn 
 •  Styret, sekretariatet og arrangører skal sørge for aktiv representasjon og mangfold ved bidrag og foredragsholdere på arrangement og kurs i FRI Oslo og Vikens regi. 
 • FRI Oslo og Viken skal ha fokus på innhold og bidragsytere som er normkritiske
 • Styret, sekretariatet og lokallag etterstreber å ha våre møteplasser og tilbud på steder som er universelt utformet.
 • Styret, sekretariatet og lokallag jobber for å øke mangfoldet i ansattforhold, tillitsverv og på våre arrangementer.
 • Styret skal samarbeide med aktører på antirasisme, likestillings- og diskrimineringsfeltet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag, også med fokus på seksuelt mangfold.

 

Pride i FRI Oslo og Viken

Oslo Pride er en autonom del av FRI Oslo og Viken. Formålet til festivalen er forankret i demokratiet som eksisterer i FRI, men autonomien betyr at festivalen ellers drives selvstendig. Festivalene styrer seg selv, dog møter styreleder i FRI OV som ordinært styremedlem på Oslo Prides styremøter. 

 

FRI-pridene i Viken arrangeres også av selvdrevne komiteer og arbeidsgrupper, med bistand og støtte fra fylkeslaget. Som grupper i FRI forplikter de seg til å arrangere festival i tråd med våre etiske retningslinjer, FRIs politiske plattform og våre retningslinjer for kommersielle samarbeid.

 

Oslo Pride

Hva skal vi gjøre: 

 • Delta i styrearbeidet med en representant for eier
 • Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden.
 • Mobilisere til debatter som følger politiske prioriteringer i arbeidsprogrammet til FRI OV, og kulturinnslag, i Pride Park og i Pride House.
 • Synliggjøre årets pridetema i forbindelse med Pride 2022.
 • Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride.

 

Pride i Viken 

Hva skal vi gjøre: 

 • Styret skal stille med representanter på hver av pridene i FRI OV-familien 
 • Sekreteriatet i FRI OV kan bistå våre prides med prosjektregnskap, promotering, mobilisering og kurs. 

 

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

mai

lør25mai13:00lør15:00Senior regnbuetreffGrønland Seniorsenter

man27mai19:00man21:00Sosialt treff - FRI Asker og omegnPå Hasselbakken - Asker sentrum

tir28mai13:00tir15:00RegnbuetreffSt. Hanshaugen seniorsenter - vinter/vår 2024

ons29mai12:00ons14:00Regnbuetreff på Ulven - mai 2024 (pride-edition)Med Regnbuevenn

tor30mai18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

fre31mai(mai 31)17:00søn02juni(juni 2)02:30TYSSO PRIDE 20245-årsjubileum!

juni

fre31mai(mai 31)17:00søn02juni(juni 2)02:30TYSSO PRIDE 20245-årsjubileum!

lør01juniTid: SE DETALJERJessheim Pride 2024(Powered by FRI Oslo og Viken)

lør01juniTid: SE DETALJERlør08Bergen Pride / Regnbuedagene i Bergen 2024(Powered by FRI Vestland)

lør01juniTid: SE DETALJERsøn09Elverum Pride 2024

lør01juni11:00lør17:00Aurskog-Høland Pride 2024(POWERED BY FRI Oslo og Viken)

søn02juni18:00søn20:00SKEIV MESSE OG LOKAL PRIDESkeiv messe i Ellingsrud kirke 2. juni med Siri Sunde, Homofonien og kveldsmat

søn02juni18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tor06juni12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

tor06juni18:00tor22:00Årsmøte i Oslo Tango QueerÅrsmøte for medlemmer i Oslo Tango Queer

fre07juni18:00fre20:00Digital T*-kafé / Digital T*-café

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!