Arbeidsprogram

Illustrasjonsbilde
 1. Hjem
 2. Om FRI Oslo og Viken
 3. Arbeidsprogram 2023 - FRI Oslo og Viken

Arbeidsprogram 2023 – FRI Oslo og Viken

Fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.

FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid. I tillegg kommer det langsiktige arbeidet med å finne gode tiltak og jobbe politisk med å sikre god oppfølging og nødvendig bearbeidelse av felles traume fra terrorhandlingen den 25. juni i 2022.

FRI OV skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette frivillige arbeidet skaper trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OV være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste ressurs.

FRI OV skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for våre medlemmer og vår målgruppe.

Forutsetninger for gjennomføring av arbeidsprogrammet i 2023:

 • Tett oppfølging og jevnlige samlinger for aktivitetsgruppene
 • Samarbeid med FRI OVs egen ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom OV
 • Samarbeid med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
 • Rusfrie tiltak, og flere møter på arenaer hvor det ikke tilbys alkohol.

 

Behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens og innføring av 3. juridisk kjønn

FRI Oslo og Viken ønsker at behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens, slik det er skissert i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer, må iverksettes snarest. Dette er først og fremst et nasjonalt anliggende, men har aktualitet også for vår region, gjennom Helse Sør Øst og HKS i Oslo.

FRI Oslo og Viken skal arbeide for økt støtte til HKS (Helsestasjonen for kjønn og seksualitet) i Oslo. Målet er at HKS må få økte ressurser i forhold til det økende behovet for helsehjelp til unge med kjønns-inkongruens og til ikke-binære. Det er på sikt ønskelig at HKS skal ha et utvidet tilbud også til personer over 30 år.

FRI Oslo og Viken skal samarbeide aktivt med FR sentralt for at en tredje, frivillig og juridisk anerkjent kategori av kjønn skal bli vedtatt som rettighet i Norge. En slik kategori vil være en viktig anerkjennelse for de av oss som er ikke-binære, gender queer, og som ikke identifiserer oss innenfor to-kjønnsmodellen.
Hva skal vi gjøre:

 • FRI OV skal gi innspill til Oslo Kommunes nye handlingsplan for kjønn og seksualitetsmangfold, gjeldende for perioden 2023 – 2025.
 • FRI OV skal i samarbeid med Velferdsetaten i Oslo Kommune bidra til at HKS sikres bedre ressurser for sitt arbeid for personer med kjønnsinkongruens.
 • Styret skal arrangere workshops om kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens for å få fortgang i prosessen med å etablere et bedre behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens og for ikke-binære, i Oslo og Viken.
 • FRI Oslo og Viken skal samarbeide med FRI Sentralt for å få innført et tredje juridisk kjønn i Norge.
 • Styret og tillitsvalgte skal bruke talepunkter om et tredje juridisk kjønn i innlegg, appeller, debatter, tradisjonelle og sosiale medier, og i øvrig representasjonsarbeid.

Bygge organisasjonen i Viken

For å virkelig representere Oslo og Viken må vårt fylkeslag prioritere de kommende årene å bygge organisasjonen i Viken. Fylket består av 51 kommuner som huser 1,2 millioner innbyggere. Det mangler konkret politikk og sosiale tilbud for å ivareta den skeive befolkningen i denne delen av fylkeslaget vårt. 2023 må fortsatt dreie seg om å bli kjent med og gjøre oss kjent for den skeive befolkningen og det politiske landskapet i fylket.

Hva skal vi gjøre:

 • Styret påtar seg å arrangere 4 åpne møter i Viken-kommuner, i samarbeid med lokallag og medlemmer i fylket.
 • Styret skal som et pilotprosjekt starte en prosess for å få vedtatt en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i en kommune i Viken
 • Styret og sekretariatet følger opp og bygger videre på det politiske kontaktnettverket vårt i Viken.
 • FRI OV bør fokusere innlegg og innsalg mot lokale medier i Viken.
 • Forberede organisasjonen på omorganisering av regionens forvaltningsnivå

Bekjempe sammensatt diskriminering

De av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, tenningsmønster, seksuell praksis, romantisk tiltrekning, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status, kjønnskarakteristika, hvithet og tro/religion/livssyn er mer utsatt for diskriminering. Dette gjelder både ute i samfunnet generelt og innad i vår organisasjon.
FRI Oslo og Viken skal arbeide målrettet med interseksjonalitet og sikre bred representasjon av det skeive miljøet på tvers av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsvariasjon og sosioøkonomisk klasse i alle ledd av organisasjonen. Vi prioriterer dette i 2023, fordi vi som organisasjon anerkjenner at dette er et område vi har forbedringspotensial på.

Hva skal vi gjøre:

 • Alle tillitsvalgte i FRI OV (herunder aktivitetsgruppene og styret) skal få kurs i interseksjonelt arbeid, kjønns- og seksualitetsmangfold og inkluderende møteplasser.
 • Styret, sekretariatet og arrangører skal sørge for aktiv representasjon og mangfold ved bidrag og foredragsholdere på arrangement og kurs i FRI Oslo og Vikens regi.
 • FRI Oslo og Viken skal ha fokus på innhold og bidragsytere som er normkritiske
 • Styret, sekretariatet og lokallag etterstreber å ha våre møteplasser og tilbud på steder som er universelt utformet.
 • Styret, sekretariatet og lokallag jobber for å øke mangfoldet i ansattforhold, tillitsverv og på våre arrangementer.
 • Styret skal samarbeide med aktører på antirasisme, likestillings- og diskrimineringsfeltet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag, også med fokus på seksuelt mangfold.

 

Pride i FRI Oslo og Viken

Oslo Pride er en autonom del av FRI Oslo og Viken. Formålet til festivalen er forankret i demokratiet som eksisterer i FRI, men autonomien betyr at festivalen ellers drives selvstendig. Festivalene styrer seg selv, dog møter styreleder i FRI OV som ordinært styremedlem på Oslo Prides styremøter.
FRI-pridene i Viken arrangeres også av selvdrevne komiteer og arbeidsgrupper, med bistand og støtte fra fylkeslaget. Som grupper i FRI forplikter de seg til å arrangere festival i tråd med våre etiske retningslinjer, FRIs politiske plattform og våre retningslinjer for kommersielle samarbeid.

Oslo Pride
Hva skal vi gjøre:
● Delta i styrearbeidet med en representant for eier
● Delta aktivt i utarbeidingen av Pride House
● Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden.
● Mobilisere til debatter som følger politiske prioriteringer i arbeidsprogrammet til FRI OV, og kulturinnslag, i Pride Park og i Pride House.
● Synliggjøre årets pridetema i forbindelse med Pride 2023.
● Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride.

Prider i Viken
Hva skal vi gjøre:
● Styret skal ha som ambisjon å være til stede på pride parader og pride markeringer for pridene i FRI OV-familien
● Sekreteriatet i FRI OV kan bistå våre prider med prosjektregnskap, promotering, mobilisering og kurs

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

mai

lør25mai13:00lør15:00Senior regnbuetreffGrønland Seniorsenter

man27mai19:00man21:00Sosialt treff - FRI Asker og omegnPå Hasselbakken - Asker sentrum

tir28mai13:00tir15:00RegnbuetreffSt. Hanshaugen seniorsenter - vinter/vår 2024

ons29mai12:00ons14:00Regnbuetreff på Ulven - mai 2024 (pride-edition)Med Regnbuevenn

tor30mai18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

fre31mai(mai 31)17:00søn02juni(juni 2)02:30TYSSO PRIDE 20245-årsjubileum!

juni

fre31mai(mai 31)17:00søn02juni(juni 2)02:30TYSSO PRIDE 20245-årsjubileum!

lør01juniTid: SE DETALJERJessheim Pride 2024(Powered by FRI Oslo og Viken)

lør01juniTid: SE DETALJERlør08Bergen Pride / Regnbuedagene i Bergen 2024(Powered by FRI Vestland)

lør01juniTid: SE DETALJERsøn09Elverum Pride 2024

lør01juni11:00lør17:00Aurskog-Høland Pride 2024(POWERED BY FRI Oslo og Viken)

søn02juni18:00søn20:00SKEIV MESSE OG LOKAL PRIDESkeiv messe i Ellingsrud kirke 2. juni med Siri Sunde, Homofonien og kveldsmat

søn02juni18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tor06juni12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

tor06juni18:00tor22:00Årsmøte i Oslo Tango QueerÅrsmøte for medlemmer i Oslo Tango Queer

fre07juni18:00fre20:00Digital T*-kafé / Digital T*-café

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!