Arbeidsprogram

  1. Hjem
  2. Om FRI Oslo og Viken
  3. Arbeidsprogram 2024 - FRI Oslo og Viken

Arbeidsprogram FRI Oslo og Viken

2024

Vårt formål er, som en antirasistisk og feministisk medlems- og interesseorganisasjon, å arbeide for kjønns- og seksualitetsmangfold slik at lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, ikke-binære, intersex-/interkjønnspersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet, heretter benevnt som skeive, kan leve gode og frie liv.

Våre verdier reflekterer hva som skal kjennetegne oss i alle deler av arbeidet vårt:

Mangfold: Mangfold gjør oss og samfunnet sterkere. Gjennom vår mangfoldsstrategi og vårt medlemsdemokrati skal vi sikre trygg inkludering og innsats, på tvers av diskrimineringsgrunnlag, for å løfte de ekstra sårbare blant oss.

Frivillighet: Vår organisasjon er basert på frivillighet. Ved å støtte og skape trivsel rundt aktiviteter og tiltak basert på aktive medlemmers interesse og kompetanse, oppnår vi god ressursutnyttelse. Uten frivillige, ingen fremdrift.

Målbevissthet: Samfunnet er i rask utvikling. Vi skal drive det i riktig retning ved å målrettet bygge videre på kraften og erfaringen i FRIs stolte merkevare og kampvillige historie.

Våre fokusområder for å fremme våre verdier:

 

1. Vi fortsetter å bygge en solid organisasjon

Kampen for skeives rettigheter fordrer innsats på mange områder. Ved å etablere strategier på områdene styring, mangfold, kommunikasjon, lokal oppblomstring og internasjonal solidaritet, med kortsiktige og langsiktige prioriteringer innen hvert område, sikrer vi målrettet og målbar innsats, og god utnyttelse av våre ressurser.

Det skal være trygt å være frivillig, ansatt og tillitsvalgt i vår organisasjon, og vi skal derfor jobbe med gode retningslinjer for varsling, og sørge for at de er godt kjent i hele organisasjonen.

 

2. Vi er pådriver for lokal aktivitet og engasjement, trygge møteplasser og kompetente offentlige og sosiale tjenester og tilbud for skeive, der de bor

Å motvirke ensomhet og isolasjon og å styrke tilhørighet og stolthet i den skeive befolkningen er avgjørende. Vi vil skape flere tilgjengelige, trygge, engasjerende og inkluderende møteplasser og fellesskapsarenaer, samt styrke aktører som kan bidra mer i å møte skeives behov for inkludering, fellesskap, tilgjengelighet, sikkerhet, helsetilbud, omsorg, krisehjelp, bistand og tiltak, der de bor i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Skeiv Ungdom Oslo og Viken er, sammen med hele det skeive organisasjonslivet, viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

 

3. Vi skal styrke FRIs lederskap og posisjon ved å delta og markere oss i relevante politiske saker, der det trengs, når det trengs

Å være en synlig aktør, pådriver og samarbeidspartner i viktige politiske saker som angår våre medlemmer og målgrupper er en prioritert del av vårt samfunnsoppdrag. Ved å skape og ta aktivt del i aktuelle debatter, som fører til endring og genererer støtte til vårt arbeid, synliggjør vi hva vi står for.

 

4. Vi er pådriver til kompetanseheving innen kjønn- og seksualitetsmangfold og er en solid leverandør av kompetansehevende tiltak innen mangfold og inkludering

Stadig flere offentlige virksomheter, privat næringsliv, idrett og veldedige organisasjoner inkluderer skeive leverkårsutfordringer i sitt mangfold- og inkluderingsarbeid. Dette gjør dem til viktige og gode samarbeidspartnere i vår rettighetskamp. Gjennom satsinger på og synliggjøring av våre kompetansehevingsprogram skal vi være med å møte etterspørselen etter kompetanseheving og sikre at flere, gjennom mer mangfoldige og inkluderende arbeids- og virksomhetskultur, bidrar til betydningsfull samfunnsendring for våre målgrupper.

Det er styrets oppgave å operasjonalisere arbeidsprogrammet og rapportere på måloppnåelse ved neste årsmøte.

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

april

ons17april19:00ons20:00Hverdagsklatring på Skullerud

tor18april12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

fre19april18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

søn21april16:00søn18:00Helgeklatring på Skullerud

man22april18:00man20:00Treff med FRI Asker og omegn

tir23april17:00tir19:30Oslo Tango QueerPractica

tor25april18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

lør27april13:00lør15:00Senior regnbuetreffGrønland Seniorsenter

tir30april13:00tir15:00RegnbuetreffSt. Hanshaugen seniorsenter - vinter/vår 2024

mai

tor02mai12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

fre03mai18:00fre20:00Digital T*-kafé / Digital T*-café

lør04mai13:00lør16:00Vårverksted for kjønnskreative barn og ungeMed Familinettverket i FRI og SKOKS

søn05mai18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tir07mai17:00tir19:30Oslo Tango QueerPractica

tor16mai12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

lør25mai13:00lør15:00Senior regnbuetreffGrønland Seniorsenter

tir28mai13:00tir15:00RegnbuetreffSt. Hanshaugen seniorsenter - vinter/vår 2024

tor30mai18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

fre31mai(mai 31)17:00søn02juni(juni 2)02:30TYSSO PRIDE 20245-årsjubileum!

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!