Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte - FRI Oslo og Viken 2021
  1. Hjem
  2. Om FRI Oslo og Viken
  3. Årsmøte 2021 - FRI Oslo og Viken

Årsmøte i FRI Oslo og Viken
Dato:
Lørdag 27. februar 2021.
Tid: 14:00 – 17:00.
Sted: På Zoom.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt? Ta kontakt med vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no. Se alle frister og mer om innkallingen etter dagsorden (under).

Dagsorden 

– med vedlegg til sakene i linker (i rødt). Dagsorden som PDF 

1. Konstituering.
1.1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps
1.2. Godkjenning av forretningsorden. Forretningsorden som PDF.
2. Årsberetning 2020 v/ Petter Ruud-Johansen. Årsberetning som PDF.
3. Hilsen fra ordfører i Oslo Marianne Borgen (for alle som møter opp).
4. Hilsen fra fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna (for alle som møter opp).
5. Regnskap 2021 v/ Nils-Erik Aasen Flatø. Signert regnskap FRI Oslo Viken 2020 som PDF.  
Pluss signerte noter til regnskapet 2020 som PDF.

 

Pause 10 min

6. Arbeidsprogram 2021 v/ Styret. Arbeidsprogram som PDF.
7. Spesialberetninger:
7.7.1 Oslo Pride 2021 v/ Fredrik Dreyer (for alle som møter opp).
7.7.2 Regnbuetelefonen 2021 v/ Meti Olika (for alle som møter opp).
7.7.3 Skeiv kunnskap 2021-2025 v/ Hanna Christophersen (for alle som møter opp).
8. Forslag om å oppheve frikjøpsordning, og ansette administrasjonssjef i 2022 v/ leder og politisk nestleder. Forslag som PDF.

Pause 10 min

9. Kulturelt innslag – Jenter Som Oss (for alle som møter opp).
10. Vedtekter. Forslag til vedtektsendringer som PDF. (Gjeldende vedtekter leser du her.)
11. Budsjett 2021 v/ Nils-Erik Aasen Flatø – Budsjett som PDF.
12. Valg. Valgkomiteens innstilling som PDF (12.1-12.5).
12.1. Valg av leder
12.2. Valg av nestledere
12.3. Valg av styremedlemmer
12.4. Valg av varamedlemmer til styret
12.5. Valg av varamedlemmer til landsstyret
12.6. Valg av revisor og regnskapsfører. Styrets innstilling til valg av revisor og regnskapsfører som PDF.
12.7. Valg av ny valgkomite. Styrets innstilling til ny valgkomite som PDF.

16:55-17:00: Avslutning og presentasjon av nytt styre

 

Om årsmøtet:

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste organ.

Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet til fylkeslaget FRI Oslo og Viken, vedtar budsjett med mer.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt? Ta kontakt med vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

Frister
Valgkomiteen i FRI Oslo og Viken har satt frist for å melde interesse for å bli med i styret til 24. januar 2021. Les mer om valgkomiteens arbeid her!

Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet – innen 12. februar 2021. Styret gjennomgår alle innkommende saker etter denne fristen. Saker til årsmøtet sender du til styret på e-post: hei@friosloviken.no.

Styrets innstilling til sakene og valgkomiteens innstilling publiseres (på denne siden) innen lørdag 20. februar 2021. 

Frist for registrering og påmelding til møtet er fredag 26. februar. Meld deg på her!

Gjeldende arbeidsprogram for FRI OV leser du her!

Les FRI Oslo og Vikens vedtekter – (reglene som styrer organisasjonen vår og årsmøtet) – her!

 

 

Om innkalling

  • 13. januar 2021: Dato for årsmøtet 2021 ble første gang kommunisert av FRI Oslo og Viken på denne nettsiden, i facebook-arrangement og i elektronisk nyhetsbrev til medlemmene – med påminnelse om å betale kontingent for medlemsskap.
  • 18. februar: Sakspapirer publisert på denne siden (foruten budsjett og regnskap).
  • 19. februar: Endelig innkalling til årsmøtet sendt alle medlemmer i elektronisk nyhetsbrev, samt budsjett og regnskap publisert på denne siden.
  • 27. februar: Denne siden oppdatert med elektronisk signert regnskap og budsjett.
  • 18. mars: Protokoll fra årsmøtet publisert.