Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte - FRI Oslo og Viken 2021

Velkommen og vel møtt!

 

Årsmøte i FRI Oslo og Viken
Dato
: Lørdag 27. februar 2021.
Tid: 14:00 – 17:00.
Sted: På Zoom.

Registrering til årsmøtet er påkrevd: 

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste organ.

Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet til fylkeslaget FRI Oslo og Viken, vedtar budsjett med mer.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt? Ta kontakt med vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

Husk: Alle medlemmer i Oslo og Viken kan sende inn saker til årsmøtet. For eksempel kan du som medlem foreslå endringer i arbeidsprogrammet, i våre vedtekter eller sende inn forslag til resolusjoner.

Frister
Valgkomiteen i FRI Oslo og Viken har satt frist for å melde interesse for å bli med i styret til 24. januar 2021. Les mer om valgkomiteens arbeid her!

Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet – innen 12. februar 2021. Styret gjennomgår alle innkommende saker etter denne fristen. Saker til årsmøtet sender du til styret på e-post: hei@friosloviken.no.

Styrets innstilling til sakene og valgkomiteens innstilling publiseres (på denne siden) innen 18. februar 2021. 

Gjeldende arbeidsprogram for FRI OA leser du her!

Les FRI Oslo og Akershus’ vedtekter – (reglene som styrer organisasjonen vår og årsmøtet) – her!

Sakspapirer
Alle sakspapirer, inkludert styrets innstillinger, forslag til nytt arbeidsprogram og valgkomiteens innstilling til styremedlemmer blir publisert på denne siden.

Sakspapirene til møtet vil inneholde:

 • Årsberetning for laget.
 • Årsregnskapet for laget.
 • Arbeidsprogram for kommende årsmøteperiode.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
 • Valg av leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder.
 • Valg av fire styremedlemmer.
 • Valg av inntil fire varamedlemmer til styret.
 • Valg av regnskapsfører.
 • Valg av ekstern revisor.
 • Valg av valgkomite.
 • Valg av representanter til Landsstyret i FRI, med inntil fem varaer.

 

Om innkalling

 • 13. januar 2021: Dato for årsmøtet 2021 ble første gang kommunisert av FRI Oslo og Viken på denne nettsiden, i facebook-arrangement, via Instagram-kontoen og i elektronisk nyhetsbrev til medlemmene. 

 

Stille til valg som styremedlem? Er du interessert i å stille som kandidat til styret? Eller ønsker du å nominere noen (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd), meld fra til valgkomiteen i på e-post! vk@friosloviken.no

Styret skal være så mangfoldig som regionen vår er, og så mangfoldig som vårt miljø er. I praksis betyr det at valgkomiteen nå vil snakke med folk fra hele Oslo og Viken. 

 

X
X