Årsmøte FRI Oslo og Viken - 2022

Årsmøte FRI Oslo og Viken

Årsmøte 2022

FRI Oslo og Viken 
Dato: 26. februar.
Tid: 14:00-17:00.
Sted: Oslo – og digitalt, for de som ikke har anledning til å delta fysisk.
Adresse: Mariboes gate 13, 0183 Oslo.

Dagsorden for årsmøtet 2022

– med vedlegg til sakene i linker (i rødt).

1. Godkjenning av innkalling.

2. Konstituering.
2.1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps
2.2. Godkjenning av forretningsorden. Forretningsorden som PDF.

3. Årsberetning 2021. Årsberetning som PDF.

4. Regnskap 2021.
Signert regnskap FRI Oslo Viken 2021 som PDF.

5. Arbeidsprogram 2021 v/ Styret. Arbeidsprogram som PDF.

6. Budsjett 2022. Budsjett som PDF.

7. Vedtekter. Forslag til vedtektsendringer som PDF. (Gjeldende vedtekter leser du her.)

8. Valg. Valgkomiteens innstilling til FRI Oslo og Viken-styre – 2022/2023 som PDF. 
8.1. Valg av leder
8.2. Valg av nestledere
8.3. Valg av styremedlemmer
8.4. Valg av varamedlemmer til styret
8.5. Valg av varamedlemmer til landsstyret
8.6. Valg av revisor og regnskapsfører. Styrets innstilling til valg av revisor og regnskapsfører som PDF.
8.7. Valg av ny valgkomite. Styrets innstilling til ny valgkomite som PDF.

 

Om årsmøtet:

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste organ.

Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet til fylkeslaget FRI Oslo og Viken, vedtar budsjett med mer – se dagorden over.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt?

Du kan logge deg på medlemssystemet og sjekke om du har betalt kontingenten.

Støter du på utfordringer eller har du spørsmål kan du kontakte vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

Frister
Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet (fristen er med andre ord utgått). Styret gjennomgår alle innkommende saker etter denne fristen. Saker til årsmøtet sender du til styret på e-post: hei@friosloviken.no.

Frist for registrering og påmelding til møtet er lørdag 26. februar, klokken 12:00. Meld deg på her!

Gjeldende arbeidsprogram for FRI OV leser du her!

Les FRI Oslo og Vikens vedtekter – (reglene som styrer organisasjonen vår og årsmøtet) – her!

Innkalling til årsmøtet 2022 er sendt ut og kommunisert i henhold til vedtektenes punkt 6.

Innkallingshistorikk:
19. februar 2022: 3. og endelig innkalling sendt medlemmer via elektronisk nyhetsbrev.
10. januar 2022: 2. innkalling sendt medlemmer via elektronisk nyhetsbrev.
28. oktober 2021: 1. innkalling sendt medlemmer via elektronisk nyhetsbrev.

19.03.2021: Denne side om årsmøtet 2022 ble publisert.