Årsmøte FRI Oslo og Viken - 2023

  1. Hjem
  2. Om FRI Oslo og Viken
  3. Årsmøte 2023 FRI Oslo og Viken

Årsmøte i FRI Oslo og Viken – 2023

Demokratiet i FRI Oslo og Viken samles lørdag 25. februar 2023 til årsmøte og bestemmer denne dagen veien videre for organisasjonen.

Fra Halden i sør til Hallingdal i nord er det engasjerte folk knytta til FRI Oslo og Viken (FRI OV), som står på frivillig, driver viktige tilbud, Pride-festivaler og som skaper viktige møteplasser lokalt.

Dette er et arbeid du nå kan engasjere deg i. Enten som medlem (med stemmerett på årsmøte) eller som styremedlem i FRI OV, som også er frivilligverv. Som styremedlem kan du påvirke hvordan FRI i Oslo og Viken jobber, hvilke saker vi prioriterer, hvordan vi jobbe lokalt, hvilke saker vi tar opp i media, i samtale med politikere og så videre.

Det er på årsmøtet styret velges (samt det overordnede arbeidsprogrammet).

Årsmøtet FRI Oslo og Viken
Dato: Lørdag 25. februar 2023.
Møtestart: Klokken 14:00.
Sted: Legenes hus i Oslo.
Adresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo.

Det vil bli mulig å delta på årsmøtet via nett. Informasjon om dette kommer i endelig innkalling, med styrets innstillinger 18. februar.

 

// Styrets forslag til arbeidsprogram//

Les styrets forslag til arbeidsprogram lagt fram 27. februar her – og husk frist for endringsforslag 11. februar. 

// Viktige frister //

4. februar: Frist for medlemmer å betale kontingent (for å kunne benytte seg av sin stemmerett på årsmøtet)
Meld deg inn her!

Du kan logge deg på medlemssystemet og sjekke om du har betalt kontingenten. Støter du på utfordringer eller har du spørsmål kan du kontakte vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

11. februar: Frist for innsending av innkomne saker og endringsforslag.

Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Styret gjennomgår alle innkommende saker etter denne fristen. Saker til årsmøtet sender du til styret på e-post: hei@friosloviken.no.

18. februar: Frist for utsending av endelig dagsorden med sakspapirer, med styrets innstillinger.

Saken som årsmøtet skal behandle, diverse tidsfrister (for eksempel dine innspill), samt hva som er gyldig medlemskap er definert i vedtektens punkt 6,

Finn veien til årsmøtet – delta via facebook-arrangementet:

Finn veien via facebook-arrangementet! Årsmøte 2023 - FRI Oslo og Viken: 25. februar i Oslo.

Dagsorden for årsmøtet 2023

– vedlegg til sakene blir sendt til alle medlemmer 18. februar 2023. 

1. Godkjenning av innkalling.

2. Konstituering.
2.1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps
2.2. Godkjenning av forretningsorden. 

3. Årsberetning 2022.

4. Regnskap 2022.

5. Arbeidsprogram 2023 v/ Styret (styrets forslag per 27. februar finner du her)

6. Budsjett 2023

7. Vedtekter. Gjeldende vedtekter leser du her.

8. Valg. 
8.1. Valg av leder
8.2. Valg av nestledere
8.3. Valg av styremedlemmer
8.4. Valg av varamedlemmer til styret
8.5. Valg av varamedlemmer til landsstyret
8.6. Valg av revisor og regnskapsfører. 
8.7. Valg av ny valgkomite.

 

Mer om årsmøtet:

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste organ.

Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet til fylkeslaget FRI Oslo og Viken, vedtar budsjett med mer – se dagorden over.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt?

Du kan logge deg på medlemssystemet og sjekke om du har betalt kontingenten.

Støter du på utfordringer eller har du spørsmål kan du kontakte vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

 

Innkallingshistorikk:

1. 25.10.2022: Facebook-arrangement for årsmøtet ble opprettet. 
2. 05.12.2022: Denne side om årsmøtet 2023 ble publisert første gang.
3. 20.12.2022: Medlemmer gjort oppmerksom på årsmøtet via elektronisk nyhetsbrev.
4. 01.01.2023: Medlemmer innkalt som del av nyhetsbrev. 
5. 27.01.2023: Medlemmer innkalt til årsmøtet på e-post. E-posten inkluderte styret forslag til arbeidsprogram. 
6. 18.02.2020: Kommer (endeling innkalling, med styrets innstillinger til alle saker)

Denne siden er oppdatert: 27.01.2023.