Årsmøte FRI Oslo og Viken - 2023

  1. Hjem
  2. Om FRI Oslo og Viken
  3. Årsmøte 2023 FRI Oslo og Viken

Årsmøte i FRI Oslo og Viken – 2023

Dato: Lørdag 25. februar 2023.
Møtestart: Klokken 14:00.
Sted: Legenes hus i Oslo.
Adresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo. 
Feat: Irma Dark.

 

Påmelding – klikk her!

Valgkomiteens innstilling – klikk her!

Dagsorden, alle sakspapirer og innstillinger ↓↓

 

Sakspapirer og innstillinger til alle sakene finner du i PDFene i lenkene under. 

 

1. Godkjenning av innkalling.

2. Konstituering.
2.1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps
2.2. Godkjenning av forretningsorden.

3. Årsrapport/årsberetning 2022.

4. Regnskap 2022.
Samt noter til regnskapet.

5. Arbeidsprogram 2023 v/ Styret.

6. Budsjett 2023.

7. Vedtekter og forslag til endringer.

8. Valg.
Hele valgkomiteens innstilling.
8.1. Valg av leder
8.2. Valg av nestledere
8.3. Valg av styremedlemmer
8.4. Valg av varamedlemmer til styret
8.5. Valg av varamedlemmer til landsstyret
8.6. Valg av revisor og regnskapsfører.
8.7. Valg av ny valgkomite.

 

Etter årsmøtet 2023: Show av Sophie Barths skikkelse Irma Dark.

Underholning etter valg: Irma Dark

Når valg er gjennomført og årsmøtet offisielt er over får vi så et show av Sophie Barths skikkelse Irma Dark.

Sophie Barth er en scenekunstner som jobber primært innenfor drag, klovn og fysisk teater. Høsten 2022 tok hun den første høyere utdanningen innenfor praktisk utøvende drag i Skandinavia «Kunsten å dragge» på OsloMet. Hun begynte å opptre som dragartist i 2020, og har siden dette blitt kjent via dragduoen The Weird Sisters som hun har skapt sammen med Anja Bibby. Når hun ikke er en av søstrene er hun skikkelsen Irma Dark, en feminist alien som tuller med kjønn og livets absurditeter – alltid med en tvist.

Årsmøte FRI Oslo og Viken 2023

Dato: Lørdag 25. februar 2023.
Møtestart: Klokken 14:00.
Sted: Legenes hus i Oslo.
Adresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo.

 

Påmelding – klikk her!

 

Mer om årsmøtet:

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste organ.

Årsmøtet velger styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet til fylkeslaget FRI Oslo og Viken, vedtar budsjett med mer – se dagorden over.

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt?

Du kan logge deg på medlemssystemet og sjekke om du har betalt kontingenten.

Støter du på utfordringer eller har du spørsmål kan du kontakte vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

 

Innkallingshistorikk:

1. 25.10.2022: Facebook-arrangement for årsmøtet ble opprettet. 
2. 05.12.2022: Denne side om årsmøtet 2023 ble publisert første gang.
3. 20.12.2022: Medlemmer gjort oppmerksom på årsmøtet via elektronisk nyhetsbrev.
4. 01.01.2023: Medlemmer innkalt som del av nyhetsbrev. 
5. 27.01.2023: Medlemmer innkalt til årsmøtet på e-post. E-posten inkluderte styret forslag til arbeidsprogram. 
6. 17.02.2020: Endeling innkalling, med styrets innstillinger til alle saker publisert og sendt på e-post til alle medlemmer. 

Denne siden er oppdatert sist: 17.01.2023.