1. Hjem
  2. Om FRI Oslo og Viken
  3. Årsmøte FRI Oslo og Akershus 2020

Årsmøte FRI OA - 2020

26.03.2020: Protokoll fra årsmøtet som ble avholdt 29. februar finner du her!

 Velkommen til FRI Oslo og Akershus’

-> FRI Oslo og Vikens -> årsmøte!

 

Årsmøte i FRI Oslo og Akershus
Dato
: Lørdag 29. februar 2020.
Tid: 14:00 – 17:00.
Sted: Mariboes gate 13.

 

Sakspapirer:
Alle sakspapirer, inkludert styrets forslag til nytt arbeidsprogram og valgkomiteens innstilling til ny leder og nytt styre::

 

 

Separate linker til de andre dokumentene: 

Alle sakspapirer ble publisert fredag 21. februar 2020.


Årsmøtet er FRI Oslo og Akershus høyeste organ. Årsmøtet velger ny styreleder og styrets medlemmer og består av de medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp. Årsmøtet bestemmer det lokale arbeidsprogrammet, vedtar budsjett med mer, og det er også på årsmøtet at endring av navn på fylkeslaget fra FRI Oslo og Akershus til FRI Oslo og Viken formelt vil skje.

Stemmerett på vårt årsmøte har alle medlemmer med gyldig medlemskap i FRI Oslo og Akershus (og i 2020 har alle medlemmer i fylkene Oslo og Viken stemmerett på vårt lokale årsmøte). Gyldig medlemskap har du om du har betalt forfalt kontingent i inneværende år, og har gjort dette senest tre uker før årsmøtet avholdes – dette er påpekt i flere runder med innkallinger (markert i grønt under).

Husk: Alle medlemmer kan sende inn saker til årsmøtet. Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet – innen 15. februar. Saker til årsmøtet sender du til styret på e-post: kontakt@frioa.no.

Gjeldende arbeidsprogram for FRI OA leser du her!

Valgkomiteens innstilling og alle sakspapirer publiseres, i henhold til vedtektene, senest en uke før møtet på denne siden.

Årsmøte FRI Oslo og Akershus 2020 behandler i tillegg følgende saker:

– Dagsorden, forretningsorden, arbeidsprogram 2020, innkomne forslag og eventuelle vedtektsendringer.
– Årsberetning.
– Årsoppgjør.
– Regnskap og budsjett.
– Revisors beretning.
– Valg av styreleder og styremedlemmer.

Om innkalling og sakspapirer fra FRI Oslo og Akershus´ vedtekter:


Innkalling blir publisert
og skal være medlemmene i hende senest fire uker før møtet:

  • 22. november 2019: Dato for årsmøtet 2020 ble første gang kommunisert 22. november 2019 – på nettsiden, i nyhetsbrev og på facebook-event.
  • 14. januar 2020: Tid og sted for årsmøtet ble første gang kommunisert 14. januar 2020 – på nettsiden og på facebook-event. 
  • 14. januar 2020: Medlemmer i FRI i Oslo, Akershus og Buskerud fikk første innkalling per e-post 14.01.2020.
  • 28. januar 2020: Medlemmer i FRI i Oslo, Akershus og Buskerud vi ikke har e-postadressen til, ble innkalt per brev 28. januar.
  • 29. januar 2020: Medlemmer som ikke hadde betalt fikk 29.01.2020 en SMS med oppfordring om å betale innen 8. februar for å sikre seg stemmerett.
  • 4. februar 2020: Alle medlemmer i i FRI i Oslo og Viken (Akershus, Buskerud og Østfold) fikk e-post – «Slik påvirker du FRIs politikk fram mot landsmøte 2020», hvor fristen for å sikre seg stemmerett på årsmøtet ble understreket nok en gang. d
  • 21. februar 2020: Endelig innkalling med sakspapirer sendes alle medlemmer i FRI i Oslo og Viken på e-post – og blir publisert på nettsiden. 

 

Les FRI Oslo og Akershus’ vedtekter – (reglene som styrer organisasjonen vår og årsmøtet) – her!

 

Stille til valg som leder?
Ønsker du å stille som til valg som styreleder i FRI Oslo og Akershus? Ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no

Ledervervet i FRI Oslo og Akershus er tradisjonelt sett en frikjøpt stilling, og forblir det om ikke styret bestemmer noe annet. Les mer om hva ledervervet innebærer her! Tips gjerne valgkomiteen om kandidater du mener bør stille (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd).

Stille til valg som styremedlem?
Er du interessert i å stille som kandidat som styremedlem, eller ønsker du å nominere noen (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd), meld fra til valgkomiteen i skjemaet her, eller kontakt valgkomiteen direkte på e-post!

Styret skal være så mangfoldig som regionen vår er, og så mangfoldig som vårt miljø er. I praksis betyr det at valgkomiteen nå vil snakke med folk fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no.