Ekstraordinært årsmøte 6. november 2023

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i FRI Oslo og Viken: Om Drammen Pride, at Viken fylke opphører og diskusjonssak om honorering av styreleder.

Ekstraordinært årsmøte FRI Oslo og Viken
– mandag 6. november 2023 –
Fysisk og digitalt møte – krever påmelding – meld deg på via link til skjema under.
Fra klokken 18:00 til 19:30::

Sakskart med styrets innstilling i lenker til dokumenter lastet opp som pdf:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Konstituering.
2.1. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps.
2.2. Godkjenning av forretningsorden.
3. Drammen Pride.
4. Omorganisering av fylkeslaget etter ny region- og fylkesreform.
5. Honorering av styreleder – en viktig samtale å ha i forkant av ordinært årsmøte 2024.
6. Eventuelt – ingen innkommende eventueltsaker, derav ingen innstilling.

► PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FRI OSLO OG VIKEN – klikk her!

NB! Påmeldingsfrist: Fredag 3. november klokken 14:00. Link til digital deltakelse sendes ut etter påmeldingsfristen.

Endringsforslag og innkommende saker skal sendes skriftlig til hei@friosloviken.no innen 23. oktober 2023. Frist er utgått. 

Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt? Du kan logge deg på medlemssystemet og sjekke om du har betalt kontingenten.

Støter du på utfordringer eller har du spørsmål om kontingenten, kan du kontakte vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

Om innkallingen:
1. Første innkalling sendt alle medlemmer på e-post 9. oktober 2023 via medlemssystemet.
2. Endelig innkalling, med styrets innstiling til sakene, ble publisert på denne siden 23.10.2023, og sendt til alle medlemmer samme dag på e-post via medlemssystemet.

Etter vårt ekstraordinære årsmøtet mandag 6. november blir det avholdt et separat medlemsmøte i FRI Oslo og Viken med valg av delegater til FRIs ekstraordinære landsmøte (i desember). Medlemsmøtet starter klokken 20:00 og krever separat påmelding. Les mer og meld deg på her!

Denne siden sist oppdatert 27.10.2023 – klokken 08:11.