Bli medlem - eller gi en gave!

Bli medlem!Gi en gave!

Hvorfor bli medlem?

Bli medlem i FRI og støtt det vedvarende arbeidet for et åpent, rettferdig og mangfoldig samfunn hvor det er plass til alle, uavhengig kjønn, kjønnsuttrykk eller seksualitet! Bli medlem – fordi rettigheter og holdningsendringer ikke kommer av seg selv. 

Bli medlem og støtt frivilligheten vår, som arbeider hele året og lager treff, aktiviteter og grupper som du kan delta i.

Bli medlem og støtt FRIs internasjonale arbeid.

Bli medlem og delta i demokratiet i FRI. Som medlem har du stemmerett på årsmøte i ditt fylkeslag og kan bli valgt som delegat til landsmøter i FRI.

Bli medlem og støtt FRIs arbeid med  kunnskap- og kompetanseheving i det offentlige og private næringsliv.

Bli medlem – FRI er stolt arrangør av PRIDE mange steder i Norge – i bygd og by.

Og medlemskap koster kun 250 kroner i året, eller 100 kroner for studenter/pensjonister.

 

 

Kort om vår historie og rettighetene vi har kjempet fram

20. mai 1950: Det konstituerende møte for den første norske sammenslutningen for homofile ble avholdt. Navnet ble Forbundet av 1948 – Norsk seksjon av Det Danske Forbundet af 1948. 

1. februar 1953 ble navnet på organisasjonen endret til Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48).

1972 – første store seier for DNF-48 og den skeive bevegelsen: §213 i straffeloven opphevet – homoseksualitet ble avkriminalisert og det ble innført lik lavalder for homo- og heteroseksualitet.

1982 – Sosialdepartementet fjernet homofili som sykdomsdiagnose.

29. november 1992 går DNF-48 og Fellesrådet for homofile og lesbiske organisasjoner i Norge (FHO) og Arbeidsgruppe for homofil frigjøring sammen og LLH – Landsforeningen for lesbiske og homofile så dagens lys.

Senere fikk LLH underteksten – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. 

1993 – Stortinget vedtar partnerskapsloven som gir lesbiske og homofile par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er rett til adopsjon av barn (§4) og mulighet til å inngå partnerskap i kirken.

2006 – LLH vedtar på sitt landsmøte at organisasjonens engasjement også skal omfatte transpersoner. 

2008 – Felles ekteskapslov, assistert befruktning og adopsjonsprøvingsrett for lesbiske og homofile vedtas i Stortinget.

I 2016 endrer så LLH navn til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

2016 – Lov om retten til endring av juridisk kjønn trer i kraft den 1. juli. Kirkemøtet sier ja til likekjønnet ekteskap og det vedtas å lage en ny supplerende liturgi.

2023 – Konverteringsterapi blir forbudt!

 

Bli medlem!

Les mer om vår historie her!