Bli medlem, delta, engasjer deg og bli FRI

Siden 1950 har FRI endret samfunnet og kjempet for at du kan være akkurat som du er, og kan leve ditt liv som du vil. Bli medlem!