1. Hjem
  2. Om FRI Oslo og Viken
  3. Slik påvirker du FRIs politikk – lokalt og nasjonalt i 2020

Slik påvirker du FRIs politikk – lokalt og nasjonalt

Slik påvirker du FRIs politikk – lokalt og nasjonalt

I korte trekk: Medlemmer av FRI kan (1) sende inn endringsforslag, (2) delta på ulike medlemsmøter og ytre sine meninger, og (3) bli valgt som delegat og delta på landsmøtet som avholdes i oktober 2020. 

 

Oppdatert artikkel
Sist oppdatert: 02.07.2020:

Landsmøtet i FRI, som skulle blitt avholdt i mai 2020, er utsatt til 2.-4. oktober 2020 og skal arrangeres digitalt. 

Siste frist til å påvirke FRIs politikk? Bli med på medlemsmøte i FRI Oslo og Viken onsdag 26. august klokken 18:00.

Sted – om det blir på internett og/eller fysisk – kommer vi tilbake til.

SEND INN RESOLUSJONER

Til medlemsmøtet i FRI Oslo og Viken 26. august kan du sende inn forslag til resolusjoner til FRIs landsmøte. Les mer her! 

 

 

 

 

Alle stegene – slik påvirker du FRIs politikk fram mot landsmøte i oktober

 

 

10. februar

FRI Oslo og Akershus, som endres til FRI Oslo og Viken i februar, avholder et uformelt, åpent og todelt møte for medlemmer og andre. 

I første del av møtet er temaet kjønn og trans – et tema som stadig er aktuelt og diskuteres av forskjellige aktører. I andre del av møtet kan du møte de to lederkandidatene som stiller til valg på FRI Oslo og Akershus årsmøte 29. februar 2020.

Les mer på facebook-arrangementet, eller på nettsiden vår her.

 

Innen 14. februar:

Enkeltmedlemmer av FRI kan fremme forslag til endringer i alle våre nasjonale, styrende dokumenter. Disse dokumentene finner du nederst i saken.

I første runde kan du som medlem sende inn forslag til endringer eller prioriteringer.

Medlemmer har mottatt e-post med link til skjema der forslag kan sendes inn – og husk – forslag må sendes inn innen 14. februar. Alle innsendte forslag fra medlemmer (med betalt kontingent for 2020) bearbeides så på landsstyremøte i FRI helgen 20.-22. mars 2020.

Landsstyret, som består av en representant fra hvert fylkeslag i FRI, fire direktevalgte representanter, samt medlemmene i sentralstyret, tar stilling til innspillene du og andre har sendt inn, og innen 27. mars 2020 publiserer så sekretariatet i FRI alle sakspapirer til landsmøtet. Da vil du se du om dine innspill og forslag fra første innspillsrunde er tatt med inn i den videre prosessen.

Vinteren 2019/2020 har landsstyret i FRI også gitt tre komiteer sammensatt av tillitsvalgte i flere ledd ansvar for å forberede saker til dette landsstyremøtet i mars, henholdsvis om vedtekter, arbeidsprogram og politisk plattform. Disse komiteene jobber parallelt med hele prosessen som beskrives i denne artikkelen og de tar innsendte forslag med i det forberedende arbeidet før møtet. 

 

 

29. februar: Årsmøte i FRI Oslo og Akershus – > Viken

Årsmøtet i fylkeslaget FRI Oslo og Akershus avholdes lørdag 29. februar – og det er her navneendringen til FRI Oslo og Viken vil skje – om årsmøtet bestemmer det. Årsmøtet består av medlemmer i FRI i Oslo og i Viken-området. Her velges ny lokallagsleder og nytt styre. Og arbeidsprogrammet for foreningen lokalt i Oslo og Viken bestemmes.

Fristen for medlemmer til å sende inn saker til vårt lokale årsmøtet er 15. februar. Alt om årsmøtet i FRI Oslo og Akershus finner du her

 

 

Oppdatert: 1. mai: Sakspapirer til Landsmøtet publiseres

Når sakspapirene til landsmøtet 2020 foreligger begynner moroa.

Medlemmene i FRI blir, etter at sakspapirene til landsmøtet er publisert av landsstyret, innkalt til et nytt medlemsmøte i hvert sitt fylkeslag.

 

Oppdatert: 27. mai  – valg av delegasjon til LM fra FRI Oslo og Viken

Hvert fylkeslag i FRI skal avholde separate medlemsmøter hvor valg av delegater til landsmøtet skjer. Dette møtet i FRI Oslo og Viken avholdes onsdag 27. mai klokken 18:00. Valg av delegater fra hele Viken og Oslo skjer digitalt på Zoom, og påmelding til møtet er påkrevet.

Påmelding til møte hvor valg av delegasjon finner sted – klikk her!

Her gir du samtidig beskjed om du ønsker å stille til valg som kandidat. Etter medlemsmøtet 27. Mai vil FRI Oslo og Vikens valgte delegasjon til landsmøtet møtes seg i mellom for å diskutere i detalj alle sakspapirene.

På dette møtet blir innspillene til politikken og arbeidsprogrammet på nasjonalt nivå  diskutert – og det er her valg av FRI Oslo og Vikens delegasjon til landsmøtet skjer.

Alle medlemmene i Oslo og Viken-området kan stille til valg, og fra vårt fylkeslag blir det valgt 12 delegater (og fire varadelegater) som skal møte og representere oss på landsmøtet.

Enkeltmedlemmer vil – i prosessen videre – få mulighet til å påvirke politikken i nytt medlemsmøte (se punkt «I september» under), men størst gjennomslag og stemmerett på landsmøtet vil personer som deltar og engasjerer seg som delegat kunne få.

 

Oppdatert: En god del makt ligger i delegasjonen
FRI Oslo og Vikens valgte delegasjon til landsmøtet møtes deretter seg i mellom for å diskutere i detalj alle sakspapirene. 

I vårt fylkeslag har det aldri vært noen tradisjon for å binde delegatene i enkeltsaker – vi har prioritert å møtes lenge og godt for å finne fram til gode, gjennomtenkte og gjennomarbeide standpunkter i de ulike sakene. Og selv om vår delegasjonen vanligvis er fristilt, altså at hver delegat står fritt til å stemme på landsmøtet etter egen samvittighet, har en samlet delegasjon ofte større kraft til å påvirke landsmøtet. Derav eksisterer ønsket om å finne fram til konsensus i delegasjonen, før vi møter de andre delegasjonene fra FRI i resten av landet helgen 2.-4 oktober 2020. 

 

Oppdatert: Medlemsmøte 26. august – SEND INN RESOLUSJONER

Siste frist til å påvirke FRIs politikk!
Bli med på medlemsmøte i FRI Oslo og Viken onsdag 26. august klokken 18:00.
Sted – om det blir på internett og/eller fysisk – kommer vi tilbake til.
Til medlemsmøtet kan du sende inn forslag til resolusjoner til FRIs landsmøte, som avholdes 2.-4. oktober.
Les mer her! 

 

Oppdatert: FRIs politikk – avgjøres på LANDSMØTET 2.-4 oktober 2020

Landsmøtet i FRI avholdes 2.-4 oktober 2020 digitalt. FRI Oslo og Viken sender sin valgte delegasjon til møtet, og delegasjonen vår arbeider for å få gjennomslag for ulike saker ut i fra hele prosessen som er beskrevet over.   

Dokumentene som ligger til grunn for FRIs politikk og arbeid på nasjonalt nivå er disse:

Politisk plattform.
Arbeidsprogram.
Vedtekter.
Resolusjoner.

 

Avslutningsvis:

For å påvirke FRIs arbeid og den vedtatte politikken må du altså være medlem – meld deg inn her! Videre kreves det engasjement – du må aktivt sende inn forslag til endringer eller annet, og du må delta på møtene du som medlem kalles inn til. Og til sist – du bør stille som delegat på landsmøtet om du virkelig brenner for noe. 

Har du spørsmål om prosessen?

Ta kontakt med oss på e-post: hei@friosloviken.no