FRI Oslo og Viken: Styret

 
Bildetekst: Det nye styret i FRI Oslo og Viken - oppe fra venstre: Olav Persson Ranes, Øystein Solvang, Nils-Erik Aasen Flatø, Elan Morgan, Lars Kristian Selbekk (under Morgan) og Rakel Malene Rosandnes. Nede fra venstre: Grace Tabea Tenga, Martin Skjold, Vishavtej Sing Sidhu, Kristin Kvalvik og Jan-Elisabeth Lindvik.

Styret i FRI Oslo og Viken

Styret i FRI Oslo og Viken 2021-22:

I bildet oppe fra venstre – Olav Persson Ranes, Øystein Solvang, Nils-Erik Aasen Flatø, Elan Morgan, Lars Kristian Selbekk (under Morgan) og Rakel Malene Rosandnes. Nede fra venstre: Grace Tabea Tenga, Martin Skjold, Vishavtej Sing Sidhu, Kristin Kvalvik og Jan-Elisabeth Lindvik. 

Styret i FRI Oslo og Viken ble valgt av medlemmene på årsmøtet som ble avholdt lørdag 27. februar 2021.

Arbeidsprogram for FRI Oslo og Viken

Styrets arbeid og fokusområder for det kommende året er bestemt av demokratiet i organisasjonen. Årsmøtet vedtok et arbeidsprogram med mange punkter som skal følges opp i løpet av styreperioden.

Overordnet i arbeidsprogrammet heter det at vi, blant annet,  «…skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.»

Videre er fire satsningsområder vedtatt uthevet og tydeliggjort som viktige for styrets arbeid i 2021-2022:

  1. Innføring av tredje juridisk kjønn.
  2. Å bygge organisasjonen i Viken.
  3. Bekjempe sammensatt diskriminering.
  4. Oslo Pride.

    Les styrets hele arbeidsprogram her!

Rollene i styret 2021-22 etter årsmøtet

Alle styremedlemmer, varamedlemmer, ordinære medlemmer, leder og nestledere stiller til alle styremøter i FRI Oslo og Viken (månedlig og ved behov).

NB!
Styreledervervet i FRI Oslo og Viken er enn så lenge en frikjøpt rolle 100%. Men, det at styreleder skal være frikjøpt fra annet arbeid er av årsmøtet 2021 vedtatt opphevet til fordel for å ansette en administrasjonssjef. Se sak åtte som ble behandlet og vedtatt uten endringer av årsmøtet 2021.

– Øvrige styreverv i FRI Oslo og Viken er ikke honorerte. 

Leder: Nils-Erik Aasen Flatø.
Politisk nestleder: Jan Elisabeth Lindvik.
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes.

Styremedlemmer:
Lars Kristian Selbekk.
Grace Tabea Tenga.
Elan Morgan (opprykk fra vara).
Kristin Kvalvik (ny).

Varamedlemmer:
Martin Skjold.
Øystein Solvang (ny).
Vishavtej Sing Sidhu (ny).
Rakel Malene Rosandnes.

To landsstyrerepresentanter
FRI Oslo og Viken-styret har to representanter som møter i landsstyret (LS) i FRI (se organisasjonskart for mer info om LS):

1. Styreleder Nils-Erik Aasen Flatø møter i landsstyret (og representerer Oslo). Jan Elisabeth Lindvik er første vara for leder, og Olav Persson Ranes er andre vara for leder.

2. Lars Kristian Selbekk møter i landsstyret (og representerer Viken). Første vara for Selbekk er Kristin Kvalvik og andre vara er Vishavtej Sing Sidhu .

 

Valgkomite

FRI Oslo og Viken har etter årsmøtet 2021 følgende valgkomite som skal innstille til nytt styre i 2022: 

Karin Enderud, Oslo (leder).
Dag Werner Larsen, Viken (valgkomitémedlem).
Hani Assaf, Oslo (valgkomitémedlem).
Kaja Glenne Lund, Oslo (vara).
Magda Olinska, Viken (vara).

Er du interessert i å stille til valg i FRI Oslo og Viken-styret i 2022?

Ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@friosloviken.no.

Les også mer om valgkomiteens arbeid her (forrige periodes valgkomite).

 

Årsmøte 2022 – lørdag 26. februar

Årsmøtet i FRI Oslo og Viken i 2022 avholdes lørdag 26. februar fra klokken 14:00 til 17:00 i Drammen (samt muligvis digitalt). Endringer i forhold til sted for årsmøtet kan inntreffe. 

Sett av tid og dato i din kalender nå!

Årsmøte FRI Oslo og Viken 2022
Dato: 26. februar 2022.
Tid: 14:00-17:00.
Sted: Drammen (samt muligvis digitalt). 

Flere detaljer om årsmøtet vil bli annonsert direkte til medlemmer via nyhetsbrev når årsmøtet nærmer seg. Bli medlem, støtt frivilligheten og vær med å bestem! 

Innkalling til årsmøtet 2022 vil bli sendt ut og kommunisert i henhold til vedtektenes punkt 6. 

Artikkel sist oppdatert 19.03.2021.

 

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Kommende arrangement

okt, 2021

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!
X
X