8. mars:
Opp alle lesber!

Opp alle bifile!
Opp alle ikke-binære!
Opp alle transfolk!

Gå med Skeiv Verden, Skeiv Ungdom og FRI Oslo og Akershus i 8. mars-toget – for en inkluderende og solidarisk feminisme. Sammen heiser vi parolene «Opp alle jordens skeive feminister!» og «Tredje juridisk kjønn-nå!».

Med en regjering som vil innskrenke retten til å bestemme over egen kropp, og angrep på skeives rettigheter mange steder i verden, er vi mange som vil si klart og tydelig fra at vi finnes, våre familier finnes, og vi har rett til å være her.

Den skeive kampen går hånd i hånd med feminismen, fordi vi kjemper mot de samme normene som begrenser oss. Nå trenger vi å stå samlet for å vise at vi eksisterer, at vi er mange, og at vi kjemper sammen for en verden med plass til oss alle.

Skeiv Verden og FRI Oslo og Akershus fremmet parolen «Opp alle jordens skeive feminister!», men denne ble stemt ned som hovedparole på 8. marskomiteens møte, til fordel for en parole som ekskluderer mange skeive kvinner. Det gjorde også Skeiv Ungdoms parole «Tredje juridisk kjønn-nå!». Det synes vi er synd, men vi går uansett.

Så ta med plakater, ta med ropert, ta med noe som bråker og bli med å vise at vi ikke er støy, men at vi lager støy når vi må!

Opp alle jordens skeive feminister! Opp alle lesber! Opp alle bifile! Opp alle ikke-binære! Opp alle transfolk!

Stå opp for en inkluderende feminisme!