Bilde: Oslo rådhus. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI Oslo og Viken.

Hurra! Oslo kommune fortsetter satsningen på skeiv frivillighet, på kunnskap og menneskerettighetsarbeid i møte med Koronapandemien.

Pressemelding fra FRI Oslo og Viken 9. desember 2020:

Nils-Erik Aasen Flatø - styreleder FRI Oslo og Viken

Bildetekst: Nils-Erik Aasen Flatø – styreleder FRI Oslo og Viken. Foto: Petter Ruud-Johansen. For pressen.

– Kort tid inn i året 2020 så vi at en av konsekvensene av pandemien også var at en økonomisk krise oppsto for våre søskenorganisasjoner i utlandet. Mange mistet støtten til arbeidet i land ikke langt fra oss. Kutt går alvorlig utover våre allerede sårbare grupper som er enda mer utsatt, isolert og noen steder forfulgt i nedgangstider. Koronapandemien bidrar til å feie menneskerettigheter vekk i land som Polen og Ungarn. Vi har varslet at det samme ikke må skje her hjemme, sier leder av FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.

Oslo-budsjettet for 2021 er i dagens bystyremøte vedtatt av bystyret. Byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti har med støtte fra Rødt kommet til budsjettenighet.

– Det er med stor glede og lettelse vi i dag ser at Oslo kommune tar sitt ansvar i å forsvare menneskerettighetene, ved å opprettholde støtten til skeive organisasjoner som jobber utrettelig hver dag for å fremme og bevare rettighetene til alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet i hovedstaden. Det trenger vi i 2021, sier Aasen Flatø.

– Vi er glade for at ikke bare FRI Oslo og Viken, med kompetansehevingsprogrammet vårt, Skeiv kunnskap og hele vår frivillighet, men også våre venner i Skeiv Verden og Skeiv Ungdom i Oslo og Viken har fått opprettholdt sin støtte.

– Dessuten er vi veldig glade for at festivalen vår, Oslo Pride, har fått anerkjennelsen festivalen fortjener – som byens viktigste arena for frihetskamp, og folkefest for kjærlighet og mangfold, ved en økt støtte fra kommunen i 2021.

FRI Oslo og VIken og Oslobudsjettet 2021
FRI Oslo og Viken – drift og støtte til frivilligheten: 1,6 millioner.
FRI Oslo og Viken – Skeiv kunnskap: 2,25 millioner.