I bystyremøtet i Oslo onsdag 11. desember 2019 ble byens budsjett for neste år vedtatt. De skeive organisasjonene og tiltakene får en betydelig økning i 2020, og vi vil takke for Rødts viktige innsats i forhandlingene som førte til enighet med byrådspartiene AP, MDG og SV.

Av: Brita Brekke, leder i FRI Oslo og Akershus

At Oslo by satser på den skeive frivilligheten, på menneskerettighetsarbeidet og på kompetanseheving er viktig i en tid hvor vi kjenner kalde gufs fra fortiden her hjemme og brune vinder i nakken fra våre europeiske nabolag.

Det er viktig at kommunen anerkjenner og støtter oppunder det arbeidet som gjøres i de skeive organisasjonene for å skape trygge arenaer for skeive, og å snakke skeives sak. 

Satsing på frivillighet, og Skeiv kunnskap

For FRI Oslo og Akershus er budsjettet godt nytt for (nesten) hele vår massive frivillighet. Budsjettet befester også satsingen på kompetansehevingsprogrammet vårt, Skeiv kunnskap, som arbeider med å gi kommunens 50 000 ansatte kunnskap til å ivareta og møte både våre unge og våre eldre på en god måte. Skeiv kunnskap legger for tiden ned innsatsen i eldreomsorgen og på utdanningsfeltet, og vi er tilstede på flere felt om vi strekker til – nå med snart fire ansatte. 

Budsjettet betyr at FRI OA kan fortsette å være kompetansepartner for kommunen, men også vaktbikkje for det pågående arbeidet med ny, skeiv handlingsplan. Og vi ser med stor glede på at Skeiv Ungdom Oslo og Akershus, Skeiv Verden og flere andre organisasjoner fikk et skikkelig løft i år. 

Oslo Pride trenger et løft ved neste korsvei

Det totale bildet av budsjettet er, med skeivt perspektiv, veldig godt. Men for festivalen vår, Oslo Pride, som også drives og gjennomføres med frivilligkraft, hadde vi ønsket oss en enda mer offensiv holdning fra byens folkevalgte. Det Oslo Pride betyr for hovedstaden, for innbyggerne og miljøet, og det faktum at Oslo Pride er en åpen og gratis kulturfestival for alle, står ikke i stil med tilskuddene. Ved neste korsvei håper vi på et taktskifte, og at vi ser en politisk vilje som reflekterer ambisjonene i byens handlingsplan. 

Budsjettet som gikk gjennom i bystyret på onsdag ser altså godt ut for oss som jobber med kjønns- og seksualitetsmangfold.

FRI Oslo og Akershus vil, igjen, takke alle som har bidratt og stått opp for det frie og skeive Oslo i budsjettarbeidet, og retter særlig en stor takk til Rødt for å ha prioritert de viktige regnbuemidlene i forhandlingene med byrådspartiene.

Signert:
Brita Brekke, Leder i FRI Oslo og Akershus

FRI er partipolitisk nøytrale, men vi takker partiene som styrer når det er på sin plass. I Oslo har vi, for å ha det på det rene, også takket det tidligere Høyre/Venstre/KrF-byrådet ved tilsvarende anledninger.