Mottok Æresprisen 2021 på vegna av Oslo Fagottkor (fra venstre) Steinar Svendsen, Therese Kinzler Eriksen, Øystein Baardsgaard, Kristen Vegge og Andreas Birger Johansen. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Oslo Fagottkor hedres med Æresprisen 2021, og Frydprisen 2021 tildeles Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI).

Hvert år under Oslo Pride deler FRI Oslo og Viken, sammen med en jury bestående av representanter fra Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, ut Æreseprisen og Frydprisen.

Prisutdelingen 2021 foregikk på Pride House – arena Youngs – kvelden onsdag 26. juni.

Bildet: Oslo Fagottkor – glade mottakere av Æresprisen 2021. Foto: Petter Ruud-Johansen.

 

Oslo Fagottkor mottok Æresprisen 2021 for lang og tro tjeneste, og i juryens begrunnelse heter det:

“Æresprisen 2021 går til en gjeng som har har vært synlige og nådd ut bredt på flater få andre har nådd ut på tidligere.

De har en kvalitet på arbeidet sitt som har gitt dem fortjent suksess, en suksess basert på utrettelig innsats og mange frivillige timer.

De har snudd opp ned på den tradisjonelle julekonserten, fra konservativt til skeivt, og har blitt en tradisjon og institusjon som folk i hele Norge setter umåtelig pris på.

Æresprisen 2021 går til…. Oslo fagottkor som gjennom 17 lange år har gledet, trøstet og underholdt den skeive befolkningen og gitt streitingene et innblikk i homokulturen på sine særegne premisser.

Koret ble hardt rammet i begynnelsen av pandemien da nettopp det å samle mennesker og å skape kultur sammen satte koret ut av sitt vanlige spill.

På tross av pandemi har koret nådd ut til våre egne og til hetero-Norge gjennom digitale møter og har nådd ut med et budskap om kjærlighet og frihet til hele landet.

En samlet jury bestående av folk fra FRI Oslo og Viken, Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko, vil med prisen takke Oslo fagottkor for lang og tro tjeneste for saken. Gratulerer!”

Frydprisen 2021 gikk til Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)  

Bildet: Aleksander Sørlie, leder av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), mottok Frydprisen 2021 på vegne av organisasjonen. Foto: Petter Ruud-Johansen. 

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) mottar Frydprisen 2021 for sitt livsviktige arbeid for transpersoners og ikke-binæres liv og rettigheter.

I juryens begrunnelse heter det:

“Vi heier på Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og er takknemlige for den jobben organisasjonen har gjort det siste året.

PKI har på kort tid vokst til å bli en av de største pasientorganisasjone i Norge for personer med kjønnsinkongruens og for andre kjønnskreative mennesker. 

PKI har gjort og gjør en utrettelig innsats for transpersoners og ikke-binæres rettigheter, og skaper samtidig trygge møteplasser for målgruppene gjennom fritidsaktiviteter, diskusjonsforum og nettverksarbeid.

Men mest av alt har PKI lagt ned et utrolig viktig stykke arbeid for et desentralisert helsetilbud og har vært transpersoners beste støttespillere i en svært vanskelig hverdag det siste året.

Vi vil spesielt fremheve arbeidet de har gjort for barn, for unge og foreldre til transbarn.

En samlet jury bestående av folk fra FRI Oslo og Viken, Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko, vil med prisen takke Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) for innsatsen det siste året . Gratulerer!”

Juryen bestod av FRI Oslo og Viken-leder, Nils-Erik Aasen Flatø, Oslo Pride-leder, Fredrik Dreyer, Skeiv Verden Oslo og Viken-leder, Stephen Adom, Skeiv Ungdom Oslo og Viken-leder, Nathalie Kristiansen og fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko.

Se tidligere prisvinnere.