Bilde: Flagging på diverse Oslo-skoler i anledning Oslo Pride.

NB! Denne artikkelen er fra 2020. Publisert 18. juni 2020.


Nå er det snart Oslo Pride! Dette har mange Osloskoler fått med seg, og markerer på ulikt vis i løpet av Pride-måneden.

Signert:
– Viljar Eidsvik, prosjektleder – Skeiv kunnskap, FRI Oslo og Viken
– Restart, Skeiv Ungdom

Når skoler markerer Pride signaliserer de samtidig at man ønsker å være en skole for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Pride står for mangfold og frihet til å være seg sjøl, uavhengig av begrensede normer for kjønn og seksualitet.

Pride er en feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold, men samtidig en markering mot diskriminering og annerledesgjøring.

Skolehverdagen – et speil på samfunnet

Skolehverdagen til elever er et speil på resten av samfunnet, og dessverre opplever elever fortsatt marginalisering på bakgrunn av kjønn og seksualitet.

Skeive elever (lesbiske, homofile, bi/pan-, trans- og interpersoner) opplever at pensumbøkene ikke har like mange eksempel på deres forelskelser eller at de ikke får like relevant seksualitetsundervisning som heterofile elever. Elever med likekjønna foreldre opplever at familiene deres blir usynliggjorte. Transungdom opplever at det finnes lite kunnskap om transtematikk på skolen, usikkerhet rundt bruk av garderober og toalett, eller å ikke få respektert kjønnsidentiteten sin i skolehverdagen.

Vi opplever at lærere har et ønske om å skape et inkluderende læringsmiljø for alle. Men for å få til dette må man ha kunnskap om hvordan marginaliseringen skjer og hvordan man kan motvirke den. Dette har mange Osloskoler ønska å gjøre noe med. En rekke Osloskoler gjennomfører skolepakka Skeiv kunnskap – for et mer inkluderende skolemiljø – som er FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram i samarbeid med Rosa Kompetanse i FRI og Skeiv Ungdoms skoleprogram Restart. Dette arbeidet tilrettelegger for at alle elever skal ha frihet til å uttrykke seg sjøl, men er spesielt viktig for elever som opplever marginalisering på bakgrunn av kjønns- og seksualitetsnormer.

Fra høsten av skal vår skolepakke også inkludere et tilbud fra Skeiv Verden Oslo og Viken, noe som vil styrke skolepakkas evne til både å ivareta skeive elever med etnisk minoritetesbakgrunn og å utfordre rasistiske fordommer i skolen.

Pride startet som opprør

I dagens glitterfester og mangfoldsmarkeringer er det lett å glemme at Pride kommer fra et opprør mot undertrykking. Under Stonewallopprøret i 1969 hadde skeive sett seg lei av undertrykkelse og forfølgelse av politiet. Mange i opprøret var transfolk, personer som solgte sex og personer med afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrunn som opplevde flere former for diskriminering. Stonewallopprøret har mange fellestrekk med de siste ukers opprør mot politivold og rasisme i USA og resten av verden, der personer som opplever strukturell rasisme sier ifra.

Må jobbe mot strukturell diskriminering

Å markere Pride forplikter til å jobbe mot strukturell diskriminering. Og for å forstå marginaliseringa som mange skeive opplever må man forstå hvordan denne er sammenvevd med for eksempel rasisme eller andre former for diskriminering. For eksempel hjelper det ikke skeive muslimer i skolen om lærere som i utgangspunktet kan mye om kjønns- og seksualitetsnormer likevel antar at muslimske elever er heterofile fordi man har en forestilling om at muslimer ikke kan være skeive. Om man skal skape et samfunn der alle får uttrykke kjønn eller samtykkebasert seksualitet uten å oppleve negative sanksjoner for det, må man ikke bare se isolert på kjønns- og seksualitetnormer, men også andre former for undertrykking som for eksempel rasisme eller diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gleder oss over at skoler markerer Pride, men like viktig er det langsiktige arbeidet for en trygg og inkluderende skolehverdag for alle hele året. Da er det godt å vite at vi har skolene med på laget!

Signert:

– Viljar Eidsvik, prosjektleder – Skeiv kunnskap skolepakke, FRI Oslo og Viken
– Restart, Skeiv Ungdom

Les mer om Skeiv kunnskap i skolen her!