Prosjektmedarbeider prosjekt Skeiv kunnskap – 100% stilling.

Om FRI Oslo og Akershus (FRI OA):
FRI jobber for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

<div class="fb-like" data-href="https://www.friosloviken.no/prosjektmedarbeider2018/" data-layout="standard" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="false" data-share="true"></div>

FRI Oslo og Akershus. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI OA er det største fylkeslaget i FRI og består i dag av fire ansatte og 400 frivillige fordelt på 24 forskjellige aktivitetsgrupper og festivalen Oslo Pride.

Vi jobber for å utvide og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet og for å utjevne forskjeller i helse og levekår. Kunne du tenke deg å bidra i dette arbeidet? Kanskje er du vår nye medarbeider i prosjekt Skeiv kunnskap?


Om prosjekt Skeiv kunnskap:

Vårt mål er at arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha kompetanse om kjønn, seksualitet, normer og se mangfold som en ressurs. Kommunale arbeidsplasser skal ha et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv som fører til et godt og inkluderende tjenestetilbud for alle byens brukere og innbyggere, samt et trygt arbeidsmiljø. Skeiv kunnskap er utarbeidet innenfor tiltaks, kompetanse- og kunnskapsmål i henhold til diskrimineringslovverk og Oslos lokale planer, som handlingsplanen Stolte Oslo og OXLO Extra Large.

Vi søker deg som har erfaring med og interesse for mangfolds- og antidiskriminerende arbeid. Du bør ha kunnskap om kjønn og seksualitet og god kjennskap til normkritikk og interseksjonalitet.

Din nye arbeidsplass er i en frivillig organisasjon, så du må være lett å samarbeide med, positiv, ta tak i oppgaver på en profesjonell og kvalitetsbevisst måte, og du trives i et hektisk miljø som noen ganger betyr korte frister. Personlig egnethet vektlegges.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Øke kompetansen om kjønnsmangfold og seksuell orientering, normer, makt og relasjoner blant ansatte og innbyggere i Oslo kommune og i Akershus fylke.
 • Holde kurs og seminar.
 • Følge opp tiltak i handlingsplanen «Stolte Oslo».
 • Jobbe helhetlig og systematisk i kommunen, og med det skape gode synergieffekter mellom ledelse, administrativt ansatte, tjenesteytere og brukere.
 • Videreutvikling av samarbeidet med eksisterende og nye samarbeidspartnere.

Din primæroppgave vil være å skolere ansatte i ulike virksomheter i Oslo kommune. Det forventes at du evner å planlegge og gjennomføre foredrag, seminarer og temamøter. Utforming av nytt undervisningsmateriell og skriving av fagtekster til nettressursen frioa.no vil også inngå i stillingen. Du vil være en pådriver for videreutvikling av tiltaket. Stillingen vil kunne bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov.


Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Erfaring med mangfolds- og antidiskriminerende arbeid.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Utdanning på minimum bachelornivå eller relevant erfaring fra lignende arbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

 • Kunnskap om kjønn og seksualitet, og god kjennskap til normkritikk, mangfoldsarbeid og interseksjonalitet.
 • Kunnskap om ledelse/HR/HMS.
 • Kunnskap om kommunal sektor.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.


Hos oss får du:

 • Prosjektmedarbeiderstilling i 100%.
 • Arbeidstid: Dagtid.
 • Jobbe i et mangfoldig, engasjert og kunnskapsrikt miljø.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for avspasering.
 • Lunsj inkludert i ordinær arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist:

Søknad med CV sendes til kontakt@frioa.no innen 31.01.2018.
Spørsmål om stillingen rettes til prosjektleder Monica Bothner, 984 76 976.
Ønsket oppstart: Snarest.

<div class="fb-like" data-href="https://www.friosloviken.no/prosjektmedarbeider2018/" data-layout="standard" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="false" data-share="true"></div>

Se også video med Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, som forteller om sine erfaringer med prosjekt Skeiv kunnskap: