Lanserte Regnbuebesøk i Oslo (fra venstre), prosjektleder for Regnbuebesøk, Sandra Kosberg, Stephen Adom, daglig leder i Skeiv Verden Oslo og Viken, Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Nils-Erik Aasen Flatø, leder i FRI Oslo og Viken og Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI Oslo Viken.

Oslos befolkning har nå fått et nytt tilbud – Regnbuebesøk – som skal motvirke ensomhet og isolasjon blant lhbti+ personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex + andre skeive) og personer som lever med hiv.


Aktuelt fra Regnbuevenner, 10. desember 2021:

Koronapandemien byr på femte bølge og igjen er viktige smitteverntiltak innført i hovedstaden og rundt om i landet. Tiltakene er nødvendige og viktige, men samtidig er økende ensomhet og isolasjon mulige konsekvenser.

– I møte med en ekstra utfordrende situasjon er vi nå veldig stolte av å kunne presentere besøksvenntilbudet Regnbuevenn, hvor frivillige besøksvenner gir av sin tid og for å bedre andres liv, sier prosjektleder for Regnbuebesøk Sandra Kosberg.

Målet med tilbudet, som ble lansert 7. desember på Melahuset i Oslo, er å motvirke ensomhet og isolasjon blant lhbti+ personer og personer som lever med hiv. Det er Den Norske Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, Skeiv Verden og FRI i Oslo og Viken som sammen står bak tilbudet.

Regnbuebesøk fikk oppstarts og fødselshjelp av Stiftelsen Dam.

– Regnbuebesøk hadde ikke vært til hvis ikke det var for Stiftelsen Dam, som har finansiert prosjektet og fått oss hit hvor vi er i dag. Tusen takk for at dere trodde på oss og på Regnbuebesøk, sier Kosberg.

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, håper tilbudet vil nå ut til mange og bidra til at flere i hovedstaden føler seg mindre ensomme og isolerte.

– Å få mulighet til å være del av et fellesskap er viktig for et godt liv – uavhengig av alder og hvem vi er. Regnbuebesøk legger til rette for at folk kan møtes ha gode samtaler, bli kjent og bygge relasjoner innenfor trygge rammer – og nettopp det motvirker ensomheten.

Hun mener ensomhet kan defineres som en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker.
– Og ensomhet, det er noe vi alle kan kjenne på til tider, kanskje spesielt nå i disse dager, sier Hansen.

Bildetekst: Prosjektleder for Regnbuebesøk Sandra Kosberg (til venstre) og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen, klippet snoren og åpnet besøksvenntilbudet offisielt tirsdag 7. desember. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI Oslo Viken.

Uavhengig korona – store utfordringer
Levekårsundersøkelser viser fremdeles i 2021 at lhbti+ personer skårer lavere på livstilfredshet enn resten av befolkningen generelt (uavhengig korona). Undersøkelser viser at bifile og transpersoner i mindre grad enn heterofile har noen å snakke fortrolig med, at skeive skårer høyere på ensomhet enn resten av befolkningen og at personer som lever hiv fremdeles opplever stigmatisering.

– Vi vet at pandemien forsterker folks opplevelse av ensomhet og isolasjon, og derfor må vi nå gjøre en ekstra innsats for å motvirke dette. For, vi trenger alle å oppleve fellesskap, gjensidig støtte og ha mulighet til å snakke med noen om felles erfaringer i våre liv. Alle fortjener å bli sett for den de er, og alle fortjener å ha noen de kan snakke fortrolig med, sier Kosberg.
Samtidig er livs- og levekårene for lhbti+ personer og for de av oss som lever med hiv i Norge på bedringens vei.

– Men, det å oppleve stigmatisering og å være en minoritet kan til tider være utfordrende. Samtidig har koronapandemien sine negative effekter både på kort og lang sikt for folk. Det vi vet hjelper, som kan motvirke ensomhet og isolasjon, er at vi som mennesker bryr oss og at vi sammen kan tilby et fellesskap. Og det er nettopp fellesskap, positiv sosial kontakt i form av regelmessige besøk av faste, frivillige besøksvenner vi tilbyr med Regnbuebesøk, avslutter prosjektlederen Sandra Kosberg.

Fakta: Regnbuebesøk Oslo

  • Tilbudet drives av frivillighet og i samarbeid av Den Norske Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, Skeiv Verden og FRI i Oslo og Viken.
  • Organisasjonen som samarbeider kaller seg regnbuevenner, driver fra før også tilbudet Regnbuetelefonen sammen.
  • Besøksvenntilbudet Regnbuevenn i Oslo ble lansert tirsdag 7. desember.

Er du interessert i å bli frivillige besøksvenner eller har lyst på en besøksvenn? Gå til www.regnbuevenn.no for mer info.