Vi søker en prosjektmedarbeider i 100% stilling fra 1. juni til 31. desember 2021.

Om Regnbuetelefonen

Regnbuetelefonen er et samarbeid mellom FRI Oslo og Viken, Skeiv Verden, Hiv Norge, Forbundet for transpersoner i Norge og Den Norske Bamseklubben. Nå ønsker vi å utvide tilbudet til også å bli et besøksvenntilbud.

Oppdragsgiver for stillingen er Regnbuetelefonen. Arbeidsgiver blir FRI Oslo og Viken (FRI OV). FRI OV er det største fylkeslaget i FRI og består i dag av 9 ansatte og 400 frivillige fordelt på 27 forskjellige aktivitetsgrupper og pride-festivaler.

Vi jobber for å utvide og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, seksualitet og identitet for å utjevne forskjeller i helse og levekår. Det gjør vi gjennom å skape trygge, sosiale møteplasser for vår målgruppe, politisk påvirkning og kompetanseheving.

Om stillingen

Sosial kontakt med andre skeive er positivt for den psykiske helsen til skeive. Regnbuetelefonen og organisasjonene bak tilbudet ser frem til en tid etter korona, der vi kan tilby de som har benyttet seg av telefonvennetjenesten Regnbuetelefonen en besøksvenn. Besøksvenntilbudet skal også være tilgjengelig for helt nye folk.

Dette tilbudet ønsker vi å utvikle, og satse på slik at det kan nå ut til målgruppen og kan tilbys i hele Norge på sikt. Til det trenger vi en ansatt i perioden fra juni 2021 til desember 2021, som kan hjelpe oss med å lage infrastruktur rundt besøksvenntilbudet. Vi trenger å lage et opplegg for intervjuer og kursing av frivillige, vi trenger å lage gode skjemaer og systemer for registrering av besøk og oppfølging av frivillige, samt oppfølging av de som mottar tilbudet vårt.

Liker du å lage gode systemer som er enkle å bruke, koordinere frivillighet og være i kontakt med mange ulike mennesker? Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter!

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Utvikling av kursopplegg for frivillige.
 • Opprette systemer for oppfølging av frivillige og brukere.
 • Gjennomføre intervju av frivillige.
 • Kurse frivillige i å være besøksvenn for Skeive venner.
 • Være besøksvenn på dagtid og gjennomføre besøk.
 • Oppsøkende arbeid i samarbeid med Skeive venner sine samarbeidspartnere.
 • Bygge nettverk med eksterne aktører.
 • Stillingen vil kunne bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov.


Følgende kvalifikasjoner ønskes:

 • Erfaring med å lage kursopplegg og systemer.
 • Erfaring med frivilligarbeid og organisering av frivillighet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Erfaring med å skrive prosjektsøknader.
 • Kunnskap og erfaring med besøkstjenester.


Hos oss får du:

 • Jobbe i et engasjert og kunnskapsrikt miljø.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for avspasering.
 • Hospitering og arbeidserfaring fra flere organisasjoner: FRI OV, Skeiv Verden, Hiv Norge, FTPN, Den Norske Bamseklubben.
 • Lunsj inkludert i ordinær arbeidstid.
 • Trening i arbeidstid.
 • Lønn etter avtale i lønnstrinn 46-54.

Søknadsfrist

Vi ønsker søknader som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen på tvers av kjønn, kjønnsidentitet, alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne.

Søknadsfrist: Søknad med CV sendes til nils-erik@friosloviken.no innen 26.04.2021. Merk søknaden med ‘Prosjektmedarbeider Regnbuetelefonen’.

Spørsmål om stillingen rettes til Nils-Erik Aasen Flatø (94101457).

Ønsket oppstart: 1. juni 2021.