<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Frunde-queer-yoga%2F&width=450&layout=standard&action=like&size=large&show_faces=true&share=true&height=80&appId=445333698818943" width="450" height="80" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Fra og med tirsdag 13. februar er det klart for ny runde med Queer Yoga.

Fri Oslo og Akershus arrangerer yoga for de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Dette er yoga for de av oss som kan kan føle ekstra utsatthet på heteroarenaer. Queer Yoga er et tilbud av og for trans-, inter- og queerpersoner av alle kjønn. Her skal du slippe å kjenne på kroppsfokuset eller kjenne deg utenfor normen.

Nytt sted: Qigongsenteret
Denne sesongens Queer Yoga avholdes i Qigongsenteret på Grønland to tirsdager hver måned fram til juni fra klokken 18:15 til 19:45. Adresse: Grønnlandsleiret 14, 0190 Oslo, Norway. Se aktuelle datoer lenger ned.

Yogatimene skal være introduksjonskurs på relativt lavt nivå. De skal være lette å følge, og så legger vi inn noen morsomme utfordringer underveis.

Timene koster kr. 40,- for medlemmer av Fri, og kr 80,- for ikke-medlemmer.

Det er viktig å melde seg på i forkant av yogatimen fordi det er begrenset antall plasser.

Meld deg på ved å betale for timen til FRI via Vipps, til Vipps-nummer: 139291 (FRI Oslo og Akershus). Merk betalingen med Queer Yoga og dato du skal delta på timen. Betalingsfrist er mandag kveld før timen. 

Send en mail til queeryoga@frioa.no hvis du lurer på noe!

Aktuelle datoer – Queer Yoga

Gjeldende måned

Ingen arrangement

Welcome to Fri’s Queer Yoga

Queer Yoga is a safe place for trans-, intersex- and queer persons of all genders (and friends). Folks from all spectrums and walks of life are welcomed to attend. Our aim is to make yoga accessible to anyone who has ever had the desire to practice yoga but hasn’t yet found a welcoming place to start.

The practice will be slow-paced and easy to follow, with some fun challenges along the way. We focus on awareness in breath and movement, as a means to hear, feel and support ourselves. Yoga is for everybody and every body. Yoga doesn’t care if we can or cannot touch our toes or do a handstand! Yoga is simply a space for you to be (with) yourself, for yourself.

Queer Yoga at Qigongsenteret
Grønnlandsleiret 14, 0190 Oslo, Norway.
This season’s Queer Yoga is held in Qigongsenteret at Grønland two Tuesdays every month until June from 18:45 to 19:45. Se dates above.

Sign up by paying for the class via Vipps, to Vipps-number 139291 (FRI Oslo og Akershus). Write Queer Yoga and the date you are attending the class on the payment.

Deadline for signing up is Monday night before the class. The classes cost NOK 40, – for members of Fri, and NOK 80, – for non members. Please sign up in advance, as there is limited capacity.

Contact queeryoga@frioa.no if you have any questions

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Frunde-queer-yoga%2F&width=450&layout=standard&action=like&size=large&show_faces=true&share=true&height=80&appId=445333698818943" width="450" height="80" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram