Midt under koronautbruddet fikk vi Mina Mælum Norstrøm med oss på Skeiv kunnskap-laget i FRI Oslo og Viken.

Mina skal utvikle digitale læringsressurser – og det er noe vi hadde planlagt lenge før pandemien startet. Bli kjent med Mina, som også skal jobbe med skolering av ansatte innenfor HR og ledelse i Oslo kommune.

Skeiv kunnskap: Ledere, ansatte og alle som møter Oslos innbyggere i sin jobb på vegne av Oslo kommune – over 50.000 folk – er i målgruppen for kompetansen vi tilbyr og arbeider med å øke i hovedstaden. For at vi skal lykkes i vårt arbeid, som er enstemmig vedtatt av Oslo bystyre, og finansiert av byen selv, er vi avhengig av å ha flinke folk ansatt.

Møt og bli kjent med Mina Mælum Norstrøm:

Hva er din faglige bakgrunn og arbeidserfaring?

– Jeg har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon, og en bachelorgrad i utviklingsstudier med fordypning i prosjektledelse. I tillegg har jeg en treårig terapiutdannelse i EQ-terapi (emosjonell intelligens), så jeg er godt utdanna som potet!

– Jeg har tidligere jobbet med minoritetsspørsmål og inkludering, samt med formidling av forskning og kompetanseheving. Jeg har blant annet jobbet ved Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, Tøyen Unlimited, Spire og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Ved sistnevnte jobbet jeg med å utvikle fagveiledere, som en digital veileder om vold i nære relasjoner til helse- og omsorgspersonell, og en veiviser i kjønnslemlestelse for ulike yrkesgrupper. Jeg jobbet også med gjennomføring av UEVO-studien, en nasjonal studie om ungdoms erfaringer med vold og overgrep.

Hva er dine hjertesaker?

– Jeg brenner for at folk skal få lov til å være seg selv og for inkludering. Jeg er spesielt opptatt av psykisk helse og å bryte stigmaer knyttet til det. Jeg ønsker mindre båssetting, selv om jeg vet at jeg setter folk i bås selv iblant. Jeg heier på mer Kardemommebylov, mer kjærlighet og mer raushet, selv om jeg synes det er tidvis vanskelig selv. Jeg brenner særlig for de sårbare gruppene, barna, de eldre, de som ikke alltid kan si ifra selv. Og så er jeg opptatt av erfaringskompetansen, – og at de av oss som faktisk sier ifra selv blir lyttet til.

Hvorfor er det viktig å spre Skeiv kunnskap?

– Fordi det blir så mye mer spennende å være sammen når vi alle kan være hele oss. Skeiv Kunnskap, som et kompetansehevingsprogram, skal bidra til at arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune får kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold og normer. Oslo skal være et sted der alle, uansett kjønn, seksualitet, kulturell og religiøs bakgrunn kan være seg selv og oppleve å bli ivaretatt og inkludert.

Skeiv kunnskap er viktig for å skape takhøyde, mer undring, forståelse, interesse, ydmykhet, kritisk tenkning, og åpenhet. Jeg tror at mange av oss ønsker å være den trygge og inkluderende personen som gjør dagen eller kanskje skoletiden bedre for noen. Mange av oss ønsker å lære om hvordan vi kan skape en mer inkluderende praksis. Ofte er det kanskje ikke så mye som skal til.

Hva skal du bidra med inn i Skeiv Kunnskap?

– Jeg er ansatt som prosjektleder for Skeiv Kunnskaps digitale læringsressurser. Jeg skal også jobbe med å følge opp og videreutvikle arbeidet med skolering av ansatte innenfor HR og ledelse i Oslo kommune. Med bakgrunn fra entreprenørskap og innovasjon har jeg noen ideer rundt det å utvikle gode veiledere og verktøy. Jeg tror det er viktig å sette seg inn i arbeidshverdagen og utfordringene til de som skal benytte seg av verktøyene, og å invitere dem med på festen. Så langt i jobben har jeg fått observere foredrag av våre samarbeidspartnere fra Skeiv Ungdom (Restart) og FRI (Rosa Kompetanse), og de er jo helt rå. Jeg er skikkelig imponert. Det blir veldig gøy å få være med på å samle de gode ressursene som både finnes i dag og som skal utvikles i framtida. Jeg er skikkelig glad for å få være med på noe så viktig, og for å jobbe med folk som ikke bare er skikkelig flinke, men også skikkelig snille og kule.