<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fsex-workers-and-trans-rights-feminism%2F&width=133&layout=button_count&action=like&size=large&show_faces=true&share=true&height=46&appId=445333698818943" width="133" height="46" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

FRI Oslo og Akershus fremmer paroleforslag til 8. mars i år, sammen med en rekke andre organisasjoner: Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, PION, HivNorge, SNU og Motmakt. Parolen vi ønsker å få med i toget er “Sex Workers’ and trans rights = feminism”.

Vår parole handler om at rettigheter for sexarbeidere og transpersoner må beskyttes. Å støtte det mener vi er solidarisk feminisme.

Transpersoner og sexarbeidere er marginaliserte grupper som statistisk sett er langt mer utsatte for vold, trakassering og seksuelle overgrep. Vi ønsker å markere at vi støtter og jobber for en inkluderende feminisme, at vi respekterer alle menneskers selvråderett over egen kropp og identitet, og at vi står sammen med de som er mest marginaliserte – i solidaritet.

►Bli med på parolemøte lørdag 10. februar – hvor det skal stemmes på paroler til 8. mars! Alle som ikke definerer seg som menn har stemmerett.

Vi håper du kommer, bruker stemmeretten din og sørger for at 8. mars-toget 2018 vil inneholde vår parole.

 

Bakgrunn: Hvorfor vi fremmer parolen?

Feminismen er en mangfoldig bevegelse. Alle feminister har det til felles at vi ønsker å kjempe mot maktstrukturer som undertrykker og begrenser noen av oss, og gir andre privilegier på bakgrunn av kjønn. En solidarisk feminisme er også en kamp mot alle former for rasisme og sexisme. 

De av oss som er transpersoner og sexarbeidere har til felles at vi stadig opplever å bli forsøkt definert ut av den feministiske bevegelsen eller kvinnefellesskapet. Derfor mener FRI OA, og mange med oss, at det er ekstra viktig at vi er mange som viser at vi ønsker en solidarisk feministisk bevegelse, som evner å ivareta transpersoner og sexarbeideres menneskerettigheter, og respekterer alle menneskers rett til å definere seg selv.

Transpersoner og ikke-binære har etter hvert blitt anerkjent av 8. marskomiteen og i parolemøtene, men det har vært en kamp gjennom flere år for å komme hit. De siste årene har vi fått gjennom paroler om kjønnsmangfold og mot den tidligere praksisen om tvungen irreversibel kastrering for å endre juridisk kjønn. Det er veldig bra. Autonomi og råderett over egen kropp og identitet er en sentral tanke i feminismen, og det er ikke vanskelig å skrive kampen transfolk og interfolk kjemper inn i en feministisk forståelse av verden. Men vi opplever stadig at forskjellige stemmer forsøker å definere de av oss som er transpersoner ut av den feministiske kampen, eller ikke anerkjenner transkvinner som kvinner. Ved å vedta denne parolen kan vi vise at store deler av den feministiske bevegelsen støtter transpersoners rettigheter og anerkjenner de av oss som er trans som en selvfølgelig del av bevegelsen.

Det har allerede blitt debatt om paroleforslaget. Både Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten har skrevet innlegg i Klassekampen der de blant annet hevder at vi støtter slaveri på grunn av denne parolen, fordi vi bruker ordet sexarbeidere. Vårt svar – Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og FRI OAs svar på dette kan du lese lenger ned i denne saken.

Vi støtter selvfølgelig ikke slaveri. Mennesker som selger sex er en mangfoldig gruppe. Blant de av oss som selger sex finner du folk som omtaler seg som sexarbeidere, noen av oss har sex mot gaver, og andre vil si seg utsatt for prostitusjon. De av oss som tilhører denne gruppa har også forskjellige grunner til å gjøre det. Dette betyr ikke at vi ikke anerkjenner at mange som selger sex lever under forferdelige forhold, med tvang, vold og et sviktende offentlig støtteapparat. Men å omtale en hel gruppe som slaver oppleves for mange umyndiggjørende, og bidrar bare til ytterligere ekskludering og stigmatisering av sexarbeidere.

Nettopp derfor er det viktig å verne om en grunnleggende verdi i den skeive bevegelsen: at mennesker har friheten til å definere seg selv, og selv har råderett over egen kropp og identitet.  
Vi er alle enige om at det er behov for flere og bedre hjelpetiltak rettet mot de av oss som selger sex, som helsetilbud, botilbud og oppholdstillatelse for alle som selger sex, men det må skje på premissene til de av oss det gjelder.

Vi håper du kommer på parolemøtet for å stemme frem dette forslaget, og vise at vi er mange som ønsker en solidarisk feminisme.


Innlegg i Klassekampen 09.02.18 

Sexarbeidere + transpersoner + solidaritet = feminisme

Signert:
Marte Øvrum- leder Skeiv Ungdom
Lara Okafor – leder Skeiv Verden Oslo
Hans Heen Sikkeland – leder FRI Oslo og Akershus

Under 8. mars i fjor ble parolen ”Sex workers rights = Human rights” angrepet og revet i stykker av en frivillig på Youngstorget. Innlegget til Ane Stø i Klassekampen 7.februar i år, gir nok et eksempel på en kvinnekamp som ekskluderer fremfor å inkludere. I stedet for å jobbe i solidaritet for å ivareta noen av de mest marginaliserte blant oss, velger hun å gå til angrep på organisasjoner som fremmer en inkluderende feminisme. Vi ønsker oss en feministisk bevegelse som også inkluderer de mest marginaliserte av oss, og fremmer derfor i år parolen “Sex workers’ and trans rights = feminism”.

Som PIONs parole i fjor handler heller ikke denne om sexkjøpsloven, en politisk sak det er helt legitimt at vi har forskjellige meninger om. Den er heller ikke en støtte til <<slaveri, halliker eller horekunder>>, som Ane Stø påstår. Parolene handler om at marginaliserte grupper som statistisk sett er langt mer utsatte for vold, trakassering og seksuelle overgrep får bevart menneskerettighetene sine. Marginaliserte grupper som våre organisasjoner har kontakt med hver dag.

Det handler også om at de av oss som selger sex og de av oss som er trans, selv må få kunne snakke om våre liv og ytre våre behov,  uten å bli umyndiggjort på bakgrunn av hvilke begreper vi identifiserer oss med. Og som en solidarisk feministisk bevegelse bør man støtte kravet om at sexarbeidere og transpersoner bør bli hørt og få sine rettigheter oppfylt, fremfor å gå til angrep på begrepene.

For når Ane Stø legger opp til debatt rundt begrepet sexarbeider, og ønsker å fjerne begrepet fra jordens overflate, bidrar det til å ekskludere de av oss som identifiserer oss med begrepet fra å ha en stemme i eget liv. Det gjør det tydelig at ikke alle kvinner er velkomne i Ane Støs feministbevegelse.

Mennesker som selger sex er en mangfoldig gruppe. Blant de av oss som selger sex finner du folk som omtaler seg som sexarbeidere, noen av oss har sex mot gaver, og andre vil si seg utsatt for prostitusjon. De av oss som tilhører denne gruppa har også forskjellige grunner til å gjøre det. Dette betyr ikke at vi ikke anerkjenner at mange som selger sex lever under forferdelige forhold, med tvang, vold og et sviktende offentlig støtteapparat. Men å omtale en hel gruppe som slaver oppleves for mange umyndiggjørende, og bidrar bare til ytterligere ekskludering og stigmatisering av sexarbeidere.

Nettopp derfor er det viktig å verne om en grunnleggende verdi i den skeive bevegelsen: at mennesker har friheten til å definere seg selv, og selv har råderett over egen kropp og identitet.
Vi er alle enige om at det er behov for flere og bedre hjelpetiltak rettet mot de av oss som selger sex, som helsetilbud, botilbud og oppholdstillatelse for alle som selger sex, men det må skje på premissene til de av oss det gjelder.

Vi håper mange støtter paroleforslaget “Sex Workers’ and Trans rights = Feminism”, et forslag som bygger på en inkluderende feminisme der vi respekterer alle menneskers selvråderett over egen kropp og identitet, og som er solidarisk med de som er mest marginaliserte.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffri.osloakershus%2F&tabs&width=340&height=154&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=true&show_facepile=true&appId=445333698818943" width="340" height="154" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Lær om kjønnsmangfold og få nye ideer til hvordan du kan tenke rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk  i kjønnsportalen vår under – eller gå direkte til artikkelen om hva FRI OA mener om feminisme!