Bildet: Det nye styret i FRI Oslo og Viken – oppe fra venstre – Olav Persson Ranes, Øystein Solvang, Nils-Erik Aasen Flatø, Elan Morgan, Lars Kristian Selbekk (under Morgan) og Rakel Malene Rosandnes. Nede fra venstre: Grace Tabea Tenga, Martin Skjold, Kristin Kvalvik og Jan-Elisabeth Lindvik.

Her er det nye styret i FRI Oslo og Viken

FRI Oslo og Vikens årsmøte ble avholdt lørdag 27. februar digitalt. Nils-Erik Aasen Flatø er etter møtet gjenvalgt som leder. Jan-Elisabeth Lindvik og Olav Persson Ranes fortsetter som politisk nestleder og organisatorisk nestleder.

Med i styret er også Lars Kristian Selbekk, Grace Tabea Tenga, Elan Morgan og Kristin Kvalvik (ny). Varamedlemmene, som også møter fast, er Martin Skjold, Øystein Solvang (ny) og Rakel Malene Rosandnes.

– Vi har et godt, nytt styre, som representerer mange viktige erfaringsgrunnlag. Styret har også ganske god geografisk representasjon. Dette er et styre som er rustet og motivert for å få gjennomslag for kampsaker og bekjempe sammensatt diskriminering i 2021, sier gjenvalgt leder Nils-Erik Aasen Flatø.

Tre prioriterte områder for 2021

– Styret har også fått et godt arbeidsprogram som skal prioritere tre satsinger. I 2021 skal vi arbeide for innføring av en tredje juridisk kjønnskategori, vi skal ha fokus på å bekjempe sammensatt diskriminering, og vi skal komme oss mer ut i Viken hvor vi skal bygge organisasjonen og forsvare våre medlemmers liv og rettigheter. I 2021 som alle andre år skal vi fortsette å feire kjærligheten gjennom pride og andre arrangement, sier Aasen Flatø.

Under årsmøtet og i årsrapporten for 2020 redegjorde FRI Oslo og Viken for arbeidet gjennom året, for pridefestivalene i vår region, aktivitetsgruppene, budsjett og regnskap. Og vi så på mediebildet – for å nevne noe – og det er i mediebildet en nå ser noe som kan se ut som en tendens.

I søk på FRI Oslo og Vikens profil i Retriever, som gir treff på artikler der organisasjonen er omtalt, så en i 2020 en markant økning i tilfeller hvor FRI omtales i samme vending som ordene radikal og kjønnsideologi. Dette søket viser at tallet har gått fra syv artikler i 2018 til 60 artikler i 2020. Samtidig ble lhbt og ideologi omtalt i samme vending i 13 artikler i 2018, mot 180 artikler i 2020.

– Samtidig som vi gleder oss til å feire pride og kjærligheten i 2021 er arbeidet vi står overfor også preget av alvor. Det kanskje mest alvorlige er at noen av våre meningsmotstandere stadig oftere omtaler oss som “lhbt-ideologi” og radikale. Vi er ikke ideologi. Vi er mennesker. Det er alvorlig og farlig å omtale våre skeive liv på denne måten. Det umenneskeliggjør oss. Retten til å eksistere og å være den vi er kommer vi aldri til å slutte å forsvare, sier Aasen Flatø.

Håper 2021 blir året for revansj

Videre håper FRI Oslo og Viken-styret, med Aasen Flatø i spissen, at 2021 blir det store året for revansj, med tanke på alle de aktivitetene som ikke kunne gjennomføres i 2020 på grunn av korona-pandemien.

– Vi har klart å omstille oss og skapte nesten 200 digitale arrangement i fjor. Det er kjempeflott at vi kan møtes på nett, på tvers av fylkesgrenser, og skape mange trygge rom og sosialt samhold i en usikker tid med nedstengninger og ulike smitteverntiltak. Likevel kan det ikke sies tydelig nok at jeg og det nye styret så inderlig håper på at de fysiske arrangementene kan gjenopptas snart.

– Vi håper 2021 blir et stort år for revansj. Et år hvor vi kan møtes, markere pride og feire kjærligheten. Et år hvor vi får oppmerksomhet om rettighetskampen vi brenner for, et år hvor vi sanker inn flere seiere – og får vise at vi slettes ikke er en ideologi, men ekte mennesker, avslutter Aasen Flatø.

Nytt arbeidsprogram, oppdaterte vedtekter og protokoll fra årsmøtet blir tilgjengeliggjort i løpet av kort tid her på hjemmesiden.