FRI Oslo og Akershus avholdte sitt årsmøte lørdag 29. februar 2020. Nær hundre personer møtte opp lørdag ettermiddag i Oslo.

Etter årsmøtet er Nils-Erik Flatø den nye lederen av FRI Oslo og Viken. Nils-Erik (midten i bildet) overtar ledervervet etter Brita Brekke.

Årsmøtet har i dag også valgte følgende styremedlemmer til fylkeslaget med det nye geografiske arbeidsområdet FRI Oslo og Viken.

Styret i FRI Oslo og Viken 2020

Leder: Nils-Erik Aasen Flatø (ny)
Politisk nestleder: Jan Elisabeth Lindvik – gjenvalg i styret, opprykk fra styremedlem  (nr tre fra høyre i bildet).
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes – gjenvalg)  (til venstre i bildet)
Styremedlem: Grace Tabea Tenga – gjenvalg (nummer to fra høyre)
Styremedlem: Lars Kristian Selbekk ny – (nummer fire fra høyre)
Styremedlem: Ingrid Kornstad – gjenvalg, opprykk fra vara ((nummer tre fra venstre)
Styremedlem: Rakel Malene Røsandnes – ny (nummer fire fra venstre)
Varamedlem: Selena Sefany – ny (nummer to fra venstre)
Varamedlem: Martin Skjold  – ny (til høyre i bildet)
Varamedlem: Elan Morgan – ny (ikke tilstede da bildet ble tatt)
Varamedlem: Amir Hashani – ny  (ikke tilstede da bildet ble tatt).

Bli kjent med Nils-Erik i intervju med Blikk.
Sakspapirene til møtet finner du her.
Protokoll fra årsmøtet vil bli publisert senere.